Asmenų pavadinimai šiaurės panevėžiškių patarmėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų pavadinimai šiaurės panevėžiškių patarmėje
Alternative Title:
Personal names in the Northern Panevėžiškiai subdialect
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica . 2016, t. 75, p. 224-242
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Patarmė; Leksika; Nominacija; Leksinė reikšmė; Darybinė analizė; Asmens pavadinimas
EN
Subdialect; Lexis; Nomination; Lexical meaning; Derivational analysis; Personal name
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas yra gausi ir iki šiol plačiau netirta semantinė grupė - šiaurės pane- vėžiškių patarmėje užrašyti asmenų pavadinimai. Šiam tyrimui atrinkta 280 asmenų pavadinimų pagal žmogaus fizines savybes, amžių, atliekamą veiklą ir socialinius santykius. Tyrimu siekiama parodyti tokių pavadinimų gausą ir įvairovę, aptarti jų darybą, kilmę bei pabandyti nustatyti, kuriuos iš jų informantai dar aktyviai vartoja, o kurie yra nykstantys ar visai pasitraukę iš aktyviosios vartosenos. [Iš leidinio]

ENThe object of the article is a large semantic group lacking thorough studies — personal names recorded in the Northern Panevėžiškiai Subdialect. 280 personal names reflecting the person’s physical properties, age, occupation and social relations were selected for the study. The study intends to show the abundance and diversity of such names, to discuss their formation and origin and to try to identify which of them are still actively used by informants and which are gradually going out from the active usage or are abandoned altogether. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63693
Updated:
2020-06-06 20:55:53
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: