Raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raštai / Mikalojus Husovianas ; iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis ; [sudarė Sigitas Narbutas, lietuviškus tekstus parengė, straipsnį ir komentarus parašė Tomas Veteikis]
Alternative Title:
Opera
Editors:
  • Kazlauskas, Benediktas, vertimas [trl]
  • Narbutas, Sigitas, sudarymas, vertimas [com, trl]
  • Ulčinaitė, Eugenija, vertimas [trl]
  • Veteikis, Tomas, rengėjas, komentarai, pabaigos straipsnis, vertimas [cre, cwt, aft, trl]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007.
Pages:
302 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Poema; Lotynų kalba; Renesansas; Viduramžiai; Poem; Latin; Renaissance; The Middle Ages.
Contents:
Pabaigos straipsnis.
Keywords:
LT
Lotynų kalba; Poezija / Poetry; Renesansas / Renaissance; Viduramžiai / Middle Ages.
EN
Latin; Middle Ages; Poem; Renaissance.
Summary / Abstract:

LTŠiame rinkinyje pateikiami visi žinomi Mikalojaus Husoviano (apie 1533) kūriniai: poemos (Mikalojaus Husoviano giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę, 1523; Mikalojaus Husoviano Nauja ir nuostabi pergalė prieš turkus liepos mėnesį, 1524; Apie šventojo Hiacinto gyvenimą ir darbus Mikalojaus Husoviano kūrinėlis, 1525), eilėraščiai, taip pat vienas prozinis tekstas. Publikaciją sudaro daugumos veikalų faksimilės, vieno teksto perrašas ir visų kūrinių vertimai į lietuvių kalbą (vertė Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Tomas Veteikis ir Eugenija Ulčinaitė). Vertimus lydi literatūros istoriko Tomo Veteikio studija „Mikalojus Husovianas epochų ir tapatybių sankirtose“. Mikalojus Husovianas gyveno ir kūrė dviejų epochų: Viduramžių ir Renesanso, sąvartoje. Šį laikotarpį žymi daug svarbių įvykių: didžiule sparta vykusi Europos politinio žemėlapio kaita, Viduramžių katalikybės ir Naujųjų laikų protestantizmo prieštara, visuotinai vartotos lotynų kalbos ir beįsigalinčių tautinių kalbų komplikuoti santykiai, naujos religinių, tautinių, politinių, visuomeninių, etinių, estetinių vertybių sistemos formavimasis ir kt. Husovianas savo kūryboje puikiai išreiškė daugelį atmainingos epochos pavidalų. Poetas tai padarė su didžiuliu talentu, poetine įtaiga, todėl jo kūryba tebetraukia skaitytojų dėmesį. [Iš leidinio]

ENThe collection presents all the known works by Mikolaj Hussowczyk: poems (A Song about the Appearance, Savagery and Hunting of the Bison, 1523; New and Famous Victory over Turks in Month of July, 1524; Life and Feats of St. Hyacynth, 1525), verses, as well as one text of prose. The publication includes facsimiles of most works, transcription of one text and translations of all the works into the Lithuanian language (by Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Tomas Veteikis and Eugenija Ulčinaitė). The translations are accompanies by the study by historian Tomas Veteikis “Mikalojus Husovianas Epochų ir Tapatybių Sankirtose”. Mikolaj Hussowczyk lived and created at the end of the Middle Ages and the beginning of the Renaissance. The period is characterized by a lot of important events: the rapid changes of the political map of Europe, the conflict between the Catholicism of the Middle Ages and the Protestantism of the Modern Period, the complicated relations between the universally used Latin language and the national languages, formation of the system of new religious, national, political, social, ethical and esthetical values, etc.. In his works Hussowczyk perfectly presented most shapes of the changeable epoch. The poet did it with a great talent and poetic forcefulness therefore his works still attract attention from readers.

ISBN:
9789955698449
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13494
Updated:
2019-01-23 16:38:36
Metrics:
Views: 85
Export: