Metaphoricity of SEA in Lithuanian and English : a corpus-based analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Metaphoricity of SEA in Lithuanian and English: a corpus-based analysis
Alternative Title:
Jūros metafora lietuvių ir anglų kalbose : tekstynu paremta analizė
In the Journal:
Filologija. 2011, Nr. 16, p. 81-91
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jūros metafor; Jūros metafora; Kognityvinė metaforos teorija; Kognityvinės metaforos teorija; Metaforiškumo laipsniai; Tekstynu paremta analizė; Cognitive metaphor theory; Cognituve metaphor theory; Corpu-based analysis; Corpus based analysis; Gradability of metaphor; Sea metaphor.
Keywords:
LT
Jūros metafor; Jūros metafora; Kognityvinė metaforos teorija; Kognityvinės metaforos teorija; Metaforiškumo laipsniai; Tekstynu paremta analizė; Anglų kalba / English language.
EN
Cognitive metaphor theory; Cognituve metaphor theory; Corpu-based analysis; Corpus based analysis; Gradability of metaphor; Sea metaphor.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas tekstynu paremtas anglų kalbos daiktavardžio sea ir jo ekvivalentų lietuvių kalboje – dalinių sinonimų jūra ir marios – metaforinės vartosenos tyrimas. Kolokacijos, kaip konkreti kalbinė metaforų raiška, analizuojamos remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno ir Britų nacionalinio tekstyno medžiaga. Ji rodo, kad jūrą įvardijantys daiktavardžiai yra produktyvus metaforų šaltinis abiejose kalbose. Mažiau rasta daiktavardžio marios metaforinės vartosenos atvejų; jis apskritai rečiau vartojamas, jo junglumas labiau ribotas. Pagrindiniai jūros požymiai, aktualizuojami metaforoje, yra jos platybė ir vandens gausybė. Šių bruožų perkėlimas į kitas sritis sudaro konceptualiosios metaforos GAUSYBĖ YRA JŪRA pagrindą. Daiktavardžių sea, jūra ir marios junglumo tyrimas atskleidžia jų kolokatų įvairovę. Jie suskirstyti į skysčių, kitų vientisų medžiagų, žmonių ir daiktų pavadinimų bei abstrakčiųjų daiktavardžių grupes, sietinas su skirtingais metaforiškumo laipsniais. Ir lietuvių, ir anglų kalbose jūros metafora apibūdina: 1) didelį skysčio kiekį, 2) plačiai besidriekiančią medžiagą, 3) didelį žmonių ar daiktų, kurių panašumas ir buvimas vienoje vietoje kuria vientisos medžiagos įspūdį, skaičių, 4) būsenas, ypatybes (dažniau neigiamas) ir kitas abstrakčias sąvokas – dalykus, kuriuos dėl jų gausos sunku suprasti ar įveikti. Metaforos analizė atskleidžia ryškiausius jūros bruožus abiejų kalbų pasaulėvaizdžiuose – jos neaprėpiamą platybę, didybę ir galybę, grėsmingą žmogui, nes jo namai sausumoje. [Iš leidinio]

ENThe paper reports the results of a cirpus-based research into the metaphoricity of sea and its equivalents in Lithuanian – partially synonymous nouns jūra and marios. Collocations, seen as liguisti realization of metaphors, have been analyzed on the basis of concordances drawn from the General referente corpora of the two languages – the British National Corpus and the Corpus of Contemporary Lithuanian Language. They show that nouns denoting sea are a productive source of metaphors in both languages with similar metaphorization tendencines (marios as a partial synonym of jūra is less frequent and more restricted in it suse). The semantic feature exploited systematically in the sea metaphor is its vastness, forming the major meaning Focus of the conceptual metaphor A VAST QUANTITY IS A SEA. Collocates of sea, jūra, and marios include a variety of nouns of different semantic categories (liquids, other mass substances, people and physical things, abstract entities), which presumably asociate with different degrees of metaphoricity. The sea metaphor thus refers to: 1) a large amount of liquid, 2) a mass substance that stetches over a wide area, 3) a large number of people or discrete objects of the same kind, formingo ne substance and thus losing their individulaity, 4) abstract entities (usually negatyve ones), which are overhelming or too difficult to deal with because of a very large amount. The most highlighted features of the sea metaphor in the worlview of both English and Lithuanian languages, manifested through metaphoricity, are its vastness, limitlessness, overhelming nature and Power, dangerous to humanės, whose home is on the land. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29645
Updated:
2018-12-17 12:59:47
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: