Jūra ekonomikos ir politikos diskursuose: konceptualiųjų metaforų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jūra ekonomikos ir politikos diskursuose: konceptualiųjų metaforų analizė
Alternative Title:
Sea in economic and political discourse: the analysis of conceptual metaphors
In the Journal:
Res humanitariae. 2015, t. 18, p. 98-112
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Konceptualioji metafora; Viešasis diskursas; Jūros metafora; Metaforinis požymių perkėlimas; Conceptual metaphor; Public discourse; Maritime metaphor; Cross-domain mapping.
Keywords:
LT
Jūros metafora; Konceptualioji metafora; Metaforinis požymių perkėlimas; Viešoji nuomonė / Public opinion.
EN
Conceptual metaphor; Cross-domain mapping; Maritime metaphor.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Lietuvos politikos ir ekonomikos viešųjų diskursų konceptualiosios metaforos, kurių ištakos sritis yra jūra. Tyrimas remiasi žodyno, parengto įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo projektą „Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse“, medžiaga. Analizė grindžiama konceptualiųjų metaforų teorija, aptariamos teorinės problemos, svarbios diskurso metaforų tyrimui. Ištakos srities Jūra požymiai konceptualizuoja politinį ir ekonominį nestabilumą bei nesaugumą. Politikos ir ekonomikos diskursai ganėtinai skirtingi, tačiau su ištakos sritimi jūra susijusių metaforinių pasakymų analizė atskleidžia iš principo sutampančias jų kalbinės raiškos, konceptualiąsias ir komunikacines ypatybes. [Iš leidinio]

ENThe article deals with conceptual metaphors tied to the source domain SEA in Lithuanian political and economic discourse. The study is based on the dictionary compiled during the research project “Conceptual Metaphors in Public Discourse”, funded by the Research Council of Lithuania. The analysis refers to the traditional conceptual metaphor theory, theoretical problems relevant to metaphor analysis in discourse are considered. Features of the source domain SEA conceptualize the political and economic instability and insecurity. Although political and economic discourses are rather different, the analysis of metaphorical expressions related to the source domain SEA reveals that their linguistic, conceptual and communicative properties are basically compliant. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v18i0.1230
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62980
Updated:
2018-12-17 14:04:15
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: