Profesoriaus Mariano Morelowskio kelias į 1944-uosius: valdžios, kolegos, vertinimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesoriaus Mariano Morelowskio kelias į 1944-uosius: valdžios, kolegos, vertinimai
Alternative Title:
Professor Marian Morelowski’s career before 1944: administrations, colleagues and assessments
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2015, t. 77/78, p. 219-240. Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai
Keywords:
LT
Marianas Morelowskis; Prieškario Vilniaus inteligentija; Karo padarinių vertinimas 1944 m..
EN
Marian Morelowski; Pre-war Vilnius intellectuals; Assessment of war damage in 1944.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama nuosekli prof. Mariano Morelowskio veikla ir karjera Stepono Batoro universiteto Menų fakultete Vilniuje (1930–1939). Pateikiami nauji faktai apie ryškų jo vaidmenį Vilniaus kultūriniame gyvenime, didelių iškilmių organizavimą (pvz., maršalo J. Piłsudskio širdies ir jo motinos laidotuvių programos sukūrimas) ir mažiausių smulkmenų paisymą puošiant Vilnių, taip pat iki šiol nežinoti faktai apie Morelowskio susidūrimą su teisėsauga. Pristatomi du iki šiol Vilniaus istorijos tyrimuose plačiai neanalizuoti šaltiniai – 1942 m. Morelowskio „Vilniaus istorinių paminklų svarbiausių konservavimo darbų aprašymas“ ir su juo tiesiogiai susijęs „1944 m. liepos mėn. karo veiksmų metu sužalotų svarbiausių Vilniaus meno istorijos paminklų sąrašas“. Analizuojant Morelowskio veiklą straipsnyje nušviečiamas ir kitų, tiesiogiai ir netiesiogiai su juo dirbusių žymių asmenybių vaidmuo vertinant Antrojo pasaulinio karo Vilniaus miestui padarytą žalą. [Iš leidinio]

ENIn the article, the activity and career of professor Marian Morelowski at the Faculty of Arts of Stephen Báthory University in Vilnius (from 1930 to 1939) is described in detail. New facts about his distinct role on the cultural scene of Vilnius in organising large events and decorating the city with great attention to small details are presented. So far unknown facts about Morelowski’s encounter with the law are revealed. The author of the article introduces two sources, which have so far not been widely analysed by the researchers into the history of Vilnius – “The Description of the Basic Conservation Works on the Historical Monuments of Vilnius” by Morelowski (1942), and another work directly related and derived from the first one, “The List of the Main Monuments of Art of Vilnius Damaged During the Military Actions in July 1944”. While analysing Morelowski’s activity, the role of other prominent figures who directly or indirectly cooperated with him in assessing the damage caused to the city of Vilnius during World War II is discussed. Morelowski has been chosen as the central subject of the article because he has received the least research attention in scholarly works as a participant of the process of assessing the damage caused to the city during the war at the end of 1944. Although the majority of institutions of heritage conservation were obliged by the highest state and municipal authorities to carry out damage assessment, the related documentation is scattered and fragmentary. The author of the article explains the process of assessing the damage caused to the oldest part of Vilnius, points out the main institutions that commissioned and carried out damage assessment, and reveals the influence of the documentation related with this process on the subsequent research and urban development of the Old Town of Vilnius. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62421
Updated:
2018-12-17 14:03:37
Metrics:
Views: 20    Downloads: 11
Export: