Bendruomenės dalyvavimas savivaldos procesuose: vietos bendruomenės atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendruomenės dalyvavimas savivaldos procesuose: vietos bendruomenės atvejo analizė
Alternative Title:
Community participation in self-governance processes: case study
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2015, Nr. 2 (71), p. 21-38
Keywords:
LT
Bendruomeniškumas; Bendruomenių stiprinimas; Bendruomenės dalyvavimas savivaldos procesuose; Atvejo studija.
EN
Sociality; Community development; Community participation in the processes of selfgovernment; Case study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje diskutuojama viešojo valdymo klausimais, įvertinant bendruomenės narių dalyvavimą savivaldoje, išryškinamas bendruomeniškumo ugdymas, bendruomenės, kaip savivaldaus vieneto, stiprinimas. Straipsnyje aptariama atvejo studija, demonstruojanti vietos bendruomenės (Kupiškio rajono) dalyvavimą politiniame ir kultūriniame bendruomenės gyvenime, tiesiogiai į(si)traukiant į savivaldos plėtros procesus ir viešas pilietines diskusijas krašto verslo kūrimo aktualijoms pozicionuoti. Aptariamos bendruomenės narių kompetencijos, veikla ir jausena, pristatant savo regioną kaip sumanaus regiono socialinę erdvę, pagrindžiant konkurencinį pranašumą globalioje rinkoje, t. y. bendruomenės dalyvavimą, skatinant verslumą regione, plėtojant turizmą, panaudojant turimus gamtos, kultūros ir kitus išteklius. [Iš leidinio]

ENThe article highlights the education community, drawing the community as a strengthening of local government units; debate on the participation of community members in self-governance process. The article discusses the case study; exposing the local community (Kupiškis district) participation in political and cultural life of the community, directly to the (self) pulling into municipal development processes and public civil debate edge business development actualities positioning. Concerned members of the community competencies, activities and feel, the presentation of their region as a smart social space of the region, in support of a competitive advantage in the global market – i.e. community participation, the promotion of entrepreneurship in the region; the development of tourism, the use of existing natural, cultural and other resources. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v71i2.1098
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62328
Updated:
2019-02-17 11:16:59
Metrics:
Views: 45    Downloads: 19
Export: