Demokratija ir vietos bendruomenė Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratija ir vietos bendruomenė Lietuvoje
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011.
Pages:
217 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Demokratija, bendruomenės, pilietinė visuomenė, Lietuva; Vietos bendruomenė; Democracy; Democracy, community, civic society, Lithuania; Lithuania; Local community.
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Demokratija, bendruomenės, pilietinė visuomenė, Lietuva; Vietos bendruomenė.
Summary / Abstract:

LTDemokratija – viena pamatinių sąvokų, turinti tūkstantmetę teoriją ir vartojimo praktiką. Natūralu, kad tai, kaip demokratija buvo įsivaizduojama ir įgyvendinama antikiniais laikais, metams bėgant kito, transformavosi, pasiteisino arba nepasiteisino. Visais laikais šiuose procesuose pagrindinis veikėjas buvo žmogus, žmogus su savo mintimis, jausmais ir darbais, kuriančiais arba naikinančias demokratiją. Šis žmogus gyvena ne kur kitur, o vietos bendruomenėje, taigi, vietos bendruomenėje ir reiškiasi demokratija. Mokslinių požiūrių į demokratiją kaita ir vietos bendruomenės samprata nagrinėjami šio vadovėlio skyriuose. Šis vadovėlis ypatingas, nes jame derinama gana daug metodų: teorinių šaltinių, empirinio tyrimo ir atvejo analizės, darbo su dokumentais ir empirinio tyrimo medžiaga, atsakymų į klausimus, praktinių užduočių atlikimo, kryžiažodžių sudarymo ir sprendimo. Tikimasi, kad vadovėliu naudosis Mykolo Romerio ir kitų universitetų bakalaurai bei magistrai, studijuodami tokius dalykus kaip vadyba, valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių vadyba, elitas ir lyderystė, viešasis administravimas, politologija, teisės pagrindai, valstybės tarnyba, konstitucinė ir administracinė teisė ir kt., taip pat kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo institucijų kursų klausytojai ir dėstytojai, politikai ir administracijos darbuotojai, aktyvūs piliečiai. Tikimasi, kad vadovėlyje pateikti vietos demokratijos pavyzdžiai bus savotiškas kelrodis tokių pavyzdžių ieškoti kiekvienam kuo arčiau savęs, juos parodyti kitiems ir taip prisidėti prie demokratijos kūrimo.

ENDemocracy is one of the fundamental concepts with a thousand years’ theory and practice. It is natural that democracy was imagined and implemented in the Antique period, and with time, it changed, transformed justified or did not justify itself. People have the main figure in these processes, i.e. people with their thoughts, feelings and works creating or destroying democracy. These people live in local communities; therefore, democracy is expressed in local communities. In this text book, the transformation of democracy and the concept of local community are analysed from scientific perspective. This text book is special since it combines a number of methods: sources of theory, empirical research and case studies, work with documents and materials of empirical research, answers to questions, and performances of practical tasks, formation and solution of crosswords. It is expected that this text book will be used by undergraduates and postgraduates of Mykolas Romeris University and other Universities when studying such subjects as management, administration of state institutions and municipalities, elite and leadership, public administration, political sciences, fundamentals of law, civil service, constitutional and administrative law, etc., as well as listeners and teachers of qualification upgrading courses and requalification institutions, politicians and administration workers, active citizens. It is expected that examples of local democracy presented in the text book will be a so-called signpost for those searching for such examples in the close surroundings and contributing to the creation of democracy.

ISBN:
9789955193692; 9789955193708 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35107
Updated:
2020-12-28 16:14:02
Metrics:
Views: 28    Downloads: 8
Export: