Bendruomeniškumas, komunikacija ir muzika : sociokultūriniai negalios aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendruomeniškumas, komunikacija ir muzika: sociokultūriniai negalios aspektai
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
304 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — I. Bendruomeniškumo prasmė — 1. Bendruomenė ir bendruomeniškumas. Neįgaliųjų integracijos interpretacija. Požiūrio į bendruomenę kaita. Bendruomeniniai neįgaliųjų judėjimai. Bendruomeniškumas ir sanglauda — 2. Psichologinis bendruomeniškumo jausmas. Teorinė bendruomeniškumo apibrėžtis. Bendruomeniškumo požymiai. Keturi bendruomeniškumo elementai — 3. Socialiniai ir kultūriniai bendruomeniškumo aspektai. Sociokultūrinė dilema. Bendruomeninė socializacijos funkcija. Kultūros įtaka bendruomeniškumui. Tradicijos, papročiai ir ritualai — 4. Bendruomeniškumas ir menas. Socialinė meno ir kūrybos prasmė. Muzikos terapijos vieta sociokultūrinėje struktūroje. Bendruomenė: „Atleidimas ir šventė“. Literatūra — II. Bendruomeniškumas ir komunikacija — 5. Bendravimo kultūra ir negalios etiketas. Komunikacijos teorija: sociokultūrinis požiūris. Neįgalių žmonių bendravimo ypatumai. Kaip priimti ir suprasti neįgalų žmogų? — 6. Psichosocialiniai neįgaliųjų komunikatyvumo aspektai. Komunikacinė motyvacija ir tarpusavio sąveika. Neverbalinė komunikacija. Komunikacinio proceso struktūros ypatumų analizė — 7. Komunikacija: socialinė interakcija. Požiūris į bendravimą su neįgaliaisiais. Kūrybinė komunikacija.Meninė kūrybinė raiška neįgaliųjų bendruomenėje. Bendruomeniškumas ir dvasinis įgalinimas. Literatūra — III. Muzikinė komunikacija ir bendruomeniškumas — 8. Muzikinės komunikacijos metodologija. Muzikinės kalbos pažinimo galimybės. Neįgalių žmonių muzikinės komunikacijos ypatumai. Komunikacinės krypties muzikos terapijos tyrimai — 9. Neįgalių vaikų muzikinio komunikatyvumo ypatumai. Muzikinio komunikatyvumo ugdymas. Muzikinio komunikacinio proceso struktūrinė sandara. Komunikatyvumo ugdymo etapai ir interpretacinės stadijos. Neįgalių vaikų socialinės komunikacinės raidos tendencijos — 10. Bendruomenės kūrimas ir muzika. Bendruomeninės muzikos terapijos apibrėžtis. Muzika, socialinė erdvė ir bendruomeniškumas. Bendruomeninės muzikos terapijos patirtis ir perspektyva Lietuvoje. Literatūra — Refleksijos. Bendruomenės kūrimo požymiai. Bendruomenės tobulėjimo procesas ir menas. Asmenybės „testas“. Empatinio poveikio pavyzdys. „Muzika – sielos vaistai“. „Muzika be sienų“. „Dainos be žodžių“. „Mes turime teisę...“ — Summary — Bibliografija.
Keywords:
LT
Bendruomeniškumas; Bendruomenė; Bendruomenė, komunikacija, muzika, negalia; Komunikacija; Muzika; Negalia.
EN
Communication; Community; Community, communication, music, disability; Disability; Music; Sence of community.
ISBN:
9789955194606
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43098
Updated:
2017-03-11 17:07:31
Metrics:
Views: 51
Export: