Sociologiniai urbanizuotos aplinkos tyrimai: patirtis ir kryptys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociologiniai urbanizuotos aplinkos tyrimai: patirtis ir kryptys
Alternative Title:
Sociological research of urban environment: experience and trends
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 3 (68), p. 35-52
Keywords:
LT
Sociologinis tyrimas; Sociologinio tyrimo metodas; Urbanizuota aplinka; Miestovaizdis; Miesto socialinė aplinka.
EN
Sociological research; Sociological research method; Urban environment; Cityscape; Social environment of the city.
Summary / Abstract:

LTVis daugiau dėmesio skiriant socialinei dimensijai tokiose aplinkos formavimo srityse kaip teritorijų planavimas ar architektūrinis projektavimas, siekiant kurti aplinką, kuri ne tik būtų patogi, bet ir estetiška bei psichologiškai priimtina, svarbu įvertinti sociologinių tyrimų metodų taikymo miesto medžiaginei ir socialinei aplinkai suprasti patirtį bei galimybes. Siekiant šio tikslo, straipsnyje apžvelgta sociologinių urbanizuotos aplinkos tyrimų patirtis, išskiriant būdingus tyrimų atvejus pasaulyje ir jų atitikmenis Lietuvoje. Remiantis literatūra išskirti ir suklasifikuoti sociologinių urbanizuotos aplinkos tyrimų tipai ir pagrindiniai tokių tyrimų tikslai. [Iš leidinio]

ENThe social dimension is gaining an increasing importance in the fields of shaping our environment, such as territorial planning and architectural design. In order to create the living environment, which would be not only comfortable, but also aesthetic and psychologically acceptable, it is important to analyze the experience and possibilities of application of sociological research methods to physical and social environment of urbanized areas. In order to reach this aim, the article presents the review of experience of application of the sociological research methods to urban environment distinguishing the characteristic cases in this field and their analogies in Lithuanian practice and the distinguishing and classification of the types and aims of sociological research of urban environment based on the analysis of literature. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62297
Updated:
2019-02-18 23:42:07
Metrics:
Views: 74    Downloads: 2
Export: