Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis
Alternative Title:
New architecture in a historic environment: experience of design practice
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2006.
Pages:
179 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — I. Naujos architektūros kūrimo istorinėje aplinkoje tendencijos Europos šalyse — Raidos iki Antrojo pasaulinio karo bruožai — Raida po Antrojo pasaulinio karo. Tarptautinių teisinių prielaidų formavimasis. Europos šalių praktika — II. Teisinės prielaidos ir rekomendacijos naujai architektūrai kurti Lietuvos miestų istorinėje aplinkoje — Raida 1950–1990 m. laikotarpiu. Kultūros paminklų apsaugos teisynas. Teritorijų apsaugą įteisinantys dokumentai. Teisinių prielaidų realizavimas projektuose — Raida 1990–2005 m. laikotarpiu. Paveldo apsaugos ir statybos teisynas. Teritorijų apsaugą įteisinantys dokumentai. Teisinių prielaidų realizavimas projektuose — Raidos tendencijos Europos plotmėje — III. Profesiniai požiūriai į naują architektūrą istorinėje aplinkoje Lietuvoje — Požiūriai profesinėje spaudoje. Tarybinis laikotarpis. Nepriklausomybės laikotarpis — Architektų nuostatos. Požiūris į naujų pastatų kūrimą istorinėje aplinkoje. Naujų pastatų architektūros vertinimas — Požiūrių kaitos tendencijos Europos plotmėje — IV. Naujos architektūros istorinėje aplinkoje praktika Lietuvoje — Bendrosios kaitos tendencijos — Architektūros pobūdžio kaita — Laikotarpių charakteristikos — Europos ir Lietuvos praktikos sugretinimas — Svarbiausi rezultatai — Literatūra ir šaltiniai — Summary.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies menas / Folk art.
Reviews:
Recenzija leidinyje Urbanistika ir architektūra. 2007, t. 31, Nr. 1, p. [1-2]
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama naujų pastatų, pastatytų istorinėje aplinkoje, architektūra. | aptariamą reiškinį gilinamasi trijų didžiųjų Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, pavyzdžiu. Atskleidžiama naujų pastatų architektūros kūrimo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos istorinėje aplinkoje raida, tendencijos, principai, būdai 1950-2005 m. laikotarpiu, kurio pradžia - naujų pastatų statybos istorinėje aplinkoje praktikos pradžia po Antrojo pasaulinio karo. Siekiant visapusiškai apibūdinti naujos architektūros ir istorinės terpės sąsajų kaitos procesą laiko tėkmėje, j teisinių prielaidų ir rekomendacijų, teorinės minties ir praktikos raidą gilinamasi atskirai. Lyginant Lietuvos ir kitų Europos šalių atitinkamas šio reiškinio sudėtines dalis, įvertinama viso proceso būklė ir kokybė Europos kontekste ir jo raidos perspektyvos. Monografija skirta architektams, urbanistams ir paveldosaugos specialistams -mokslininkams, projektuotojams, taip pat akademiniam jaunimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinė aplinka; Kūrimo patirtis; Laikotarpiai; Lietuvos architektūra; Nauja architektūra; Raida; Creation experience; Evoliution; Historical environment; Lithuanian architecture; New architecture; Periods.

ISBN:
9955280603
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46118
Updated:
2020-05-22 19:21:04
Metrics:
Views: 70
Export: