Inovatyvūs miestai ir regionai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovatyvūs miestai ir regionai
Alternative Title:
Innovatve cities and regions
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
204 p
Series:
Žinių ir besimokančios visuomenės link
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Inovatyvumo koncepcija: regionų, miestų ir organizacijos lygmuo — Tinklų paradigma ir inovacijos — Inovacinio proceso koordinavimo formos — Besimokančio miesto - tinklo valdymo ypatumai — Vadybiniai-administraciniai veiksniai, darantys įtaką besimokančiam miestui: Technologinis aspektas; Socialinis aspektas; Ekonominis aspektas — Besimokančio miesto veiksnių sistema - apibendrinimas — Institucinis inovacijų kontekstas — Kapitalizmo institucijos ir inovacinės veiklos pobūdis — Institucionalizuotų verslo ir inovacijų sistemų charakteristikos — Inovatyvius miestus ir regionus formuojantys veiksniai — Inovatyvių miestų ir regionų atvejų analizė — Mančesteris - pramoninės revoliucijos lopšys — Detroitas - masinės gamybos gimtinė — Silikono slėnis: informacines technologijas kuriančių smegenų tinklas — Holivudas: svajonių industrija — Tokijas: valstybės plėtojamas inovatyvus metropolis — Berlynas: pirmasis moderniųjų laikų kultūros ir inžinerijos metropolis — Badeno-Wurttembergo žemė: inžinerinių inovacijų tęstinumas Vokietijos regione — "Trečioji Italija": kūrybinių amatų industrijos suklestėjimas — Airija: socialinis konsensusas, užsienio investicijos ir inovatyvi sala — Inovatyvi veikla - tarp kontekstualumo ir universalumo — Socialiniai-ekonominiai inovatyvumo veiksniai ir juos nusakantys kriterijai — Inovatyvaus miesto (kaip besimokančio miesto) tyrimas — Socialiniai-ekonominiai veiksniai. Kriterijai ir charakteristikos — Vadybiniai-administraciniai veiksniai. Kriterijai ir charakteristikos — Inovacijų ir mokymosi proceso koordinavimo formos Lietuvoje - padėtis ir perspektyvos — Apibendrinimas ir išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Utena; Lietuva (Lithuania); Inovacijos / Innovations; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTŠios monografijos tikslas - remiantis inovatyvių miestų ir regionų plėtros teorijomis bei praktiniais sėkmės atvejais, atskleisti inovatyvių miestų ir regionų charakteristikas ir jas įvertinti Lietuvos kontekste. Atlikta analizė yra reikšminga ne tik akademiniams tyrinėtojams ir studentams, bet ir inovacijų politikos praktikams, nes regiono inovatyvumas vertinamas pirmiausia kaip socialinis procesas. Kadangi tyrime vyrauja socialiniai inovacijų aspektai (t.y. priklausantys nuo konkrečios šalies ar regiono sociokultūrinio konteksto), pateikiami skirtingų inovatyvių regionų pavyzdžiai, trumpai aptariamas jų socialinis ir kultūrinis kontekstas, daromi teoriniai esamų socialinių ekonominės elgsenos koordinavimo formų apibendrinimai, visa tai siekiant projektuoti ir į Lietuvos situaciją. Atsižvelgiant ir į Lietuvoje pastebimas pastangas „technologizuoti" inovacijas, bene didžiausia šios monografijos reikšmė - papildomas socialinės inovacijų dimensijos akcentavimas ir įrodymas, kad net aukščiausios kokybės inžinerinė kompetencija, jei ji atsieta nuo socialinės, negali sąlygoti sėkmingos inovacinės veiklos. Be to, taikant metaanalizės metodą, išskiriami pagrindiniai kriterijai, lėmę miestų ir regionų inovatyvumą; kriterijai apibūdinami juos išreiškiančiomis charakteristikomis. Pažvelgiama į istorinius sėkmingų inovatyvių miestų atvejus, jų evoliuciją ir išskiriami kai kurie svarbūs inovatyvių erdvių vystymosi dėsningumai. Tyrimo rezultatai įrodo, kad inovacijos yra svarbi, tačiau nepakankama gyvenimo kokybės prielaida. Siekiant kokybės inovatyviuose miestuose ir regionuose būtina užtikrinti nuolatinio individualaus ir kolektyvinio mokymosi procesus.Reikšminiai žodžiai: Regioninė inovacija; Inovatyvus miestas; Inovatyvus regionas; Inovacija; Besimokantis miestas.

ENThe main aim of the study was to identify the fundamental factors and characteristics of innovative city and region, based on the existing interdisciplinary theories and practical cases of the innovative cities. The secondary aim was to carry out a pilot study in the selected Lithuanian localities (Kaunas and Utena) and to evaluate the general social-economic and administrative factors influencing their development into the innovative learning city. In this study, the concept of innovative city is closely linked with the concept of the learning city, which places special emphasis on the individual and collective learning processes in the area. The theoretical analysis of the concept of innovative city relies on the analysis of scientific literature from various interdisciplinary fields. The social-economic factors underlying the development of innovative city are distinguished by using the research method of historical meta-analysis. The study relies to a large extent on the cases of major historical innovative cities presented by Hall (1998); however, these cases are systemically analyzed in the light of social-economic factors underlying their development. As a result of this analysis, the list of main factors underlying the innovativeness of city is created. The statistic criteria describing these factors are created in accordance with the existing innovation measurement methodologies in the field. Later, the method of statistical analysis is employed in discussing the situation in two chosen Lithuanian cities, which should later be complemented with a more profound qualitative research.

ISBN:
9955251824
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9802
Updated:
2020-11-25 20:53:40
Metrics:
Views: 87
Export: