Socialinė kaita (gentrification) Vilniaus Užupyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė kaita (gentrification) Vilniaus Užupyje
Alternative Title:
Gentrification in Vilnius by the example of Užupis
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2004, t. 28, Nr. 4, p. 165-174
Vėliau paskelbta anglų k. leidinyje: Europa Regional. 2004, 12, 1, p. 42-51
Keywords:
LT
Kraštovaizdis / Landscape; Socialinė istorija / Social history; Socialinė struktūra / Social structure.
Summary / Abstract:

LTRemiantis 2003 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais Užupyje atlikta tyrimų medžiaga buvo siekiama nustatyti, ar socialinė kaita jame jau prasidėjo, ir ištirti, kaip ši istorinė miesto dalis pakito per 12 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tyrimų rezultatai (visų pirma nekilnojamojo turto kokybės ir kainos bei gyventojų socialinių rodiklių kaita) parodė, kad socialinės kaitos procesas Užupyje daug kuo atitinka pagrindinius modelius, tačiau esama nemažų skirtumų. Atkūrus nepriklausomybę Užupį pirmieji atrado menininkai. Tuomet ten buvo daug tuščių butų ir pastatų. Nuomos ir butų kainos tuomet buvo gana žemos. Kai kurie pastatai užimti savavališkai. Namų renovacija vyko sunkiai, nes gyventojai laisvų lėšų neturėjo. Visame Užupyje atnaujinti tik 2-3 namai (šalia Vilnelės), tad Vilniaus gyventojai pokyčių beveik ir nepastebėjo. X deš. antrojoje pusėje Užupyje susiformavo senajai bendruomenei alternatyvi bendruomenė - daugiau jaunimo, priklausiusio pankų subkultūrai. Antruoju laikotarpiu (nuo X deš. vidurio iki 2003 m.) butų kainos Užupyje ėmė augti, į jį ėmė keltis pinigingesni žmonės. Atnaujinimo mastas tapo didesnis, nors net iki šiol nėra visuotinis. Mažai rajonu domisi ir nekilnojamojo turto agentūros.Reikšminiai žodžiai: Socialinė kaita; Vilniaus senamiestis; Užupio rajonas; Socialinė diferenciacija; Būsto kokybė; Miesto kraštovaizdis; Miesto sociologija; Gentrification; Social diferentiation; Dwelling qualities; Urban sociology; Vilnius Old Town.

ENReferring to the materials of the study, performed in Užupis in July and August of 2003, attempts were made to identify whether the social change has already commenced and to examine how this historical part of the city changed during the 12 years since the reinstatement of the independence of Lithuania. The results of the study (first and foremost the development of the quality and price of real estate and the social indicators) showed that the social development process in Užupis in essence corresponds to the main models, however, there are significant differences. Upon reinstatement of the independence, Užupis, which had a considerable number of empty buildings and apartments, was discovered by artists. The rent and prices of apartments were rather low. Some buildings were squatted. Renovation of buildings proceeded with difficulties, since the residents did not have sufficient funds. Only 2 – 3 buildings were renovated throughout the entire Užupis (near the Vilnelė river), therefore Vilnius residents noticed almost no changes. In the second half of the nineties a community, alternative to the old one – more young peoples, belonging to the punk subculture, formed in Užupis. During the second period (from the middle of the nineties till 2003) the prices of apartments in Užupis started to grow and rich people started to move in. The volume of renovation grew, although it still not universal. Real estate agencies also take little interest in the district.

ISSN:
1392-1630; 0943-7142
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5289
Updated:
2020-09-16 20:10:02
Metrics:
Views: 88
Export: