Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai
Alternative Title:
Aukštaitians of the Klaipėda region: texts and contexts
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2014.
Pages:
161 p. + + 1 garso diskas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tarmės; Aukštaičių tarmė; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Dialect; Aukštaitian dialect; Klaipėda region.
Contents:
Pratarmė — Klaipėdos krašto aukštaičiai XXI amžiuje: sociolingvistinė padėtis ir tarminė diferenciacija — Įvadas — Rytinė dalis. Smalininkų-Viešvilės arealas — Centrinė dalis. Pagėgių-Bitėnų arealas — Vakarinė dalis. Katyčių-Juknaičių arealas — Būdingesnieji tiriamojo ploto gramatikos ir leksikos bruožai — Išvados — Transkripcijos ženklai — Literatūra — Sutrumpinimai — Aukštaitians of the Klaipėda region: texts and contexts (Summary) — Klaipėdos krašto aukštaičių tarminiai tekstai — Smalininkų-Viešvilės arealo tekstai — Pagėgių-Bitėnų arealo tekstai — Katyčių-Juknaičių arealo tekstai.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Dialect.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pateikiamas buvusio Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies XXI a. pradžios tarminės bei sociolingvistinės situacijos aprašas ir skelbiami unikalūs tarminiai tekstai. Pirmojoje dalyje - teorinėje mokslo studijoje - aptariami ankstesnieji Klaipėdos krašto aukštaičių tyrimai, pateikiama bendroji XXI a. pradžios tiriamojo ploto apžvalga, nuosekliai aprašomi trys išskirtieji tarminiai vienetai - jų žymesnieji centrai, pateikėjo portretas bei fonetikos ypatybės. Gramatikos ir leksikos ypatybės apžvelgiamos atskirame skyriuje. Antrąją knygos dalį sudaro unikalus mokslo šaltinis - išsamiąja dialektologinę transkripcija užrašyti tarminiai tekstai su moksliniais komentarais. Pasakojimuose apstu šio krašto istorijos bruožų, buities ir kultūros elementų, lietuvininkų gyvenimo kasdienybės akimirkų. Knygos priedas - kompaktinė plokštelė, kurioje pridedami visų knygoje esančių transkribuotų tekstų garso įrašai. Leidinys turėtų būti įdomus dialektologams, kitų kalbotyros sričių specialistams bei visiems, besidomintiems Klaipėdos krašto tarmėmis ir šio krašto likimu.

EN[...] The main goal of this publication is to give a comprehensive description of the dialectal and socio-linguistic situation in the Aukštaitian part of the Klaipėda region in the early 21st century, illustrating it with authentic dialectal texts complete with audio recordings. The objectives of the study are: 1) To analyse the overall dialectal and socio-linguistic situation of the region in the early 21st century, focusing primarily on the unique asp 2) To measure the relationship between the continued existence of the old dialect and t he degree of self-realisation of cultural and ethnic identity; 3) To evaluate the area in question in terms of the dialectal integrity, identifying the differential units of the new regional dialect and describing their correlation; 4) To overview the attributes of expression of the old dialect within the new regional dialect, analyse the elements of influences from the surrounding subdialects; 5) To illustrate the specifics of t h e dialect identified with authentic dialectal texts complete with detailed dialectological transcriptions (together with an audio CD). [...]. [From the publication]

ISBN:
9786094111266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61901
Updated:
2022-01-25 17:43:21
Metrics:
Views: 24
Export: