Audito įmonių konkurencijos intensyvumo vertinimas ir konkuravimo galimybės Lietuvos audito įmonių atveju

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito įmonių konkurencijos intensyvumo vertinimas ir konkuravimo galimybės Lietuvos audito įmonių atveju
Alternative Title:
Valuation of competition intensity of audit firms and competing opportunities in accordance with Lithuanian audit firms
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 431-441
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Auditas; Konkuravimo galimybės; Konkurencija; Konkurencijos galimybės; Konkurencinės galimybės; Vertinimas; Audit; Competing opportunities; Competition; Valuation.
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Konkuravimo galimybės; Konkurencija / Competition; Valdymas / Management.
EN
Competing opportunities; Competition; Valuation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra atlikus literatūros sisteminę analizę, suformuoti teorinį konkuravimo strategijų pasirinkimo modelį ir įvertinti audito įmonių rinkos situaciją bei konkuravimo galimybes Lietuvoje. Straipsnyje remiantis atlikta literatūros analize, suformuotas teorinis strategijos pasirinko modelis. Lietuvos atveju „didysis ketvertas“ (Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG) sukūrė gan aukštą audito rinkos koncentraciją, taip suformuodamas oligopolinę rinkos situaciją. Dėl to kitoms audito įmonėms konkuruoti su didžiosiomis audito įmonėmis tampa itin sudėtinga, nes egzistuoja tam tikri barjerai ir kliūtys. Pastebimas net ir pačios rinkos dalyvių skaičiaus reguliavimas, nes jis išlieka gana pastovus, o dėl kvalifikacinių egzaminų ruošimo atsakingi Lietuvos auditorių rūmai yra sudaryti iš pačių atestuotų auditorių, kuriems papildomi konkurentai rinkoje yra nereikalingi. Audito įmonės, norėdamos išryškinti ir/ar sustiprinti savo konkurencinius pranašumus, turėtų laikytis šių strategijų savo veikloje: „didysis ketvertas“ – pretendenčių į lyderes, mažosios – sekėjų arba nišų užėmėjų. Svarbiausia, jog nukreipti konkurenciniai veiksmai ir būdai būtų pasirenkami pagal jau turimus konkurencinius pranašumus. Mažosios audito įmonės norėdamos ir toliau išlikti konkurencingomis turi arba jungtis į tinklus, arba specializuotis, tuo tarpu „didžiojo ketverto“ įmonės turi stebėti konkurentų veiksmus ir neatsilikti nuo jų, kad išlaikytų ar padidintų savo užimamą rinkos dalį.

ENThe objective is to create a theoretical model of choosing the competitive strategy for the firm, evaluate audit firms market situation and disclosed competing opportunities in Lithuania. In this work there is a short presentation of competitive strategies and heir different classification. Besides, it is described how audit services are provided as a process. In Lithuania audit firms market is more described as an oligopoly as mainly four big international audit firms take over 60% of all revenues in audit firms market. At this point the competition is intense among all these four companies (Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG). The other smaller audit firms get the clients what is left after big four companies, so to be competitive in the market and at least keep the same level of market share smaller firms has to take followers or niche fillers strategies. So the main possibility to compete with bigger companies is to merge into network or specialise. For the big four companies it is important not to fall behind with the competitors’ actions and try to keep or increase the market share. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33570
Updated:
2018-12-17 13:07:31
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: