Aplinkos realijų transformacija lietuvių juostų raštų pavadinimuose: liaudiško mąstymo principų paieška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aplinkos realijų transformacija lietuvių juostų raštų pavadinimuose: liaudiško mąstymo principų paieška
Alternative Title:
Transformation of the environment realia in the names of Lithuanian slash patterns: a search for principles of folk thought
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2006, 5 (14), p. 139-154
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kokie veiksniai ir kaip turėjo įtakos kasdienybės interpretavimui liaudiškoje vizualinėje mitopoetikoje, tradicinių juostų raštų semantikoje. Straipsnio tikslas – nagrinėti lietuvių juostų raštų tradicinių liaudiškų pavadinimų pobūdį ir kilmę, jų asociacijas su realia ir mitine aplinka, atskleisti liaudiškojo vizualinio mitopoetinio mąstymo savitumus ir jų ryšio su kasdienybe ypatybes. Iškeliama prielaida apie lemtingą tradicijos vaidmenį vizualinėse mitopoetiškose kasdienybės interpretacijose lietuvių juostų ornamento semantikoje. Daroma išvada, kad raštų pavadinimai išreiškia pasaulėžiūros savitumą, daugialypį liaudiškos tipologijos pobūdį, pagrįstą vaizdo ir įvardijimo jungties variantiškumu, archajiškų tradicijų ir inovacijų samplaika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Juostos; Mitopoetinis mąstymas; Ornamento semantika; Sashes; Mytho-poetical way of thinking; Semantic of ornamental patterns.

ENThe article analyses the factors and ways that had an impact on everyday life interpreting in myth poetry of visual folk, and semantics of traditional slash patterns. The aim of the article is to examine the character and origin of traditional names of Lithuanian folk slash patterns, their association with reality and mythological environment, to reveal peculiarities of myth poetry of the folk visual thought and its relations with everyday life. An assumption has been made about a fateful role of the tradition in the interpretations of everyday visual myth poetry of semantics of Lithuanian slash patterns. A conclusion has been drawn that the pattern names reveal a specific of outlook, a many-sided character of the folk typology, based on the variance of links between the image and name, as well as on the combination of archaic traditions and innovations.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5979
Updated:
2018-12-20 23:10:10
Metrics:
Views: 57    Downloads: 14
Export: