Baltiškų juostų simbolių sistemos paieškos : nuo mokslinės interpretacijos iki autentiškos tradicinės liaudiškos tipologijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltiškų juostų simbolių sistemos paieškos: nuo mokslinės interpretacijos iki autentiškos tradicinės liaudiškos tipologijos
Alternative Title:
Research into the baltic sashes symbol system: from the scientific interpretation to the authentic traditional folk typology
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2003, t. 31, p. 21-38. Istorinė tikrovė ir iliuzija : Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai
Keywords:
LT
Tautodailė juostų ornamentas; ornamentų sistematika ir simbolika.
EN
Folk art; Baltic sashes; Ornament sistematization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas -lietuvių rinktinių juostų ornamentas. Nagrinėjama ornamento tradicijos transformacijos ir atgimimo (XX a. vid. - XX a. pab.) priklausomybės nuo ideologinių aktualijų, darančių Įtaką mokslines minties iliuzijoms ar objektyvumui, problema. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti baltų ornamento sisteminimo raidos ypatybes, mokslinių interpretacijų pagrįstumą autentiškais šaltiniais, ryšį su kintančia visuomenėje tautodailės samprata. Metodas - istorinis lyginamasis. Straipsnyje apibendrinamos ankstesnės ornamento sisteminimo koncepcijos, nagrinėjamos liaudiškos ornamento tipologijos ypatybės, pateikiama originali tradicinių lietuvių juostų ornamento tipologija, apžvelgiama idėjinių visuomenės ir mokslo nuostatų raida tiriamu laikotarpiu. Daromos išvados, kad esama abipusės priklausomybės ir įtakos tarp mokslo tyrimų pobūdžio ir istorines tikrovės, tradicijos įsivaizdavimo visuomenėje bei jos ideologinių nuostatų, pasaulėvokos ypatybių. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the phenomenon of the Lithuanian pick-up woven sashes ornament. The ornament tradition transformation and revival (from the middle to the end of the 20th c.) is analyzed along with it's objection on ideological actualities, ideological context. Public discourse in term has influenced the scientific approach: it may be satisfied with the patchy knowledge and stimulate the superficial interpretations or may demand the precision studies. From the beginning of the 20th c. the ethnographic and archaeological sashes ornament was propagated in Lithuania and Latvia. The tradition of the sash weaving was preserved and the research of the ornament had an important role in the cultural heritage investigations. At the same time, the ornament was exalted in the new ideology, mythology and the aesthetic of art works - that is how the neo-tradition was born, based on modern interpretation of the ornament. The public and scientific interest in ornament was closely related to the reception of sashes artifact as a historical reality. That's why the conception of historical reality, education and illusions about this reality influenced the further development of sashes tradition and their contemporary symbolism. The aim of this research is to define the characteristics of the Baltic ornament systematizations, to clarify the basing of the scientific interpretations on the authentic sources and artistic interpretation with the changing societies understanding about the folk art. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14882
Updated:
2018-12-17 11:11:26
Metrics:
Views: 67    Downloads: 6
Export: