Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požymiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požymiai
Alternative Title:
Acoustical cues for voicing of fricatives
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 1, p. 7-14
Keywords:
LT
Balsingumas; Fonacija; Fonacija HNR, LHR; HNR; LHR; Pučiamieji priebalsiai.
EN
Fricatives; HNR; LHR; Phonation; Phonation, HNR, LHR; Voicing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami anksčiau naudoti skiriamieji puciamųjų priebalsių balsingumo (skardumo / duslumo) rodikliai ir vertinimo algoritmai: HNR (harmonics-to-noise ratio; Boersma), pirmosios harmonikos intensyvumas ir laiko parametrai (Stevens, Pirello ir kt.). Be to, aptariami papildomi požymiai, neatliekantys skiriamosios funkcijos (priebalsio ir prieš jį einančio balsio trukmė, fonacijos dažnis C –>V pereigoje ir kt.). Akustiniai požymiai siejami su artikuliaciniais ir slėgio kitimo vyksmais. Pažymima, kad skardumas identifikuojamas ir tada, kai fonacija nėra ištisinė. Skardžiųjų priebalsių spektrams būdinga žemųjų harmonikų struktūra, skirianti šiuos priebalsius nuo dusliųjų. Atsižvelgiant į šį skirtumą siūlomas taikyti paprastas LHR (low-high-ratio; t. y. žemųjų ir aukštųjų dažnių juostų intensyvumo santykis) rodiklio apskaičiavimo metodas. Juo remiantis vertinamas lietuvių bendrinės kalbos pučiamųjų priebalsių pavyzdžių balsingumas (nagrinėjami prevokaliniai žodzio pradžios ir intervokaliniai sibiliantai). Nustatyta, kad kategorijų riba tarp skardžiųjų ir dusliųjų sibiliantų atitinka apytiksliai – 10 dB LHR rodiklio reikšmę. LHR metodas lyginamas su ankstesniais, aptariami jo pranašumai. [Iš leidinio]

ENThe following previously used differential indexes and algorithms for the evaluation of voicing of fricatives are overviewed: HNR (harmonics-to-noise ratio; Boersma), intensity and temporal parameters of the first harmonic (Stevens, Pirello; etc.). In addition, the supplementary non-differential cues such as duration of a consonant and preceding vowel, and phonation frequency in C –>V transition are discussed. The acoustical cues are considered in relation to the articulatory movements and processes of pressure dynamics. It is noted that continuity of phonation is not obligatory cue for identification of voiced fricatives. Structure of low harmonics is characteristic of the spectra of voiced fricatives, in contrast to voiceless fricatives. Based on this difference, a simple LHR method is suggested (low-high-ratio index; i.e., ratio of intensities of low and high frequency bands). The method is applied for the evaluation of voicing of fricatives in standard Lithuanian (prevocalic and intervocalic sibilants are considered). It is estimated that the boundary between the voiced and voiceless sibilants corresponds roughly to LHR = -10 dB. The LHR method is compared to the previous methods and its advantages are discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47526
Updated:
2018-12-17 13:34:32
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: