Viešojo administravimo modeliai: taikymo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo modeliai: taikymo galimybės
Alternative Title:
Models of public administration: possibilities for application
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2003, Nr. 2, p. 42-51
Keywords:
LT
Viešasis administravimas; Administravimo modelis; Vertybės
EN
Public administration; Administration model; Values
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje į viešąjį administravimą žvelgiama per vertybių prizmę. Autorė užsibrėžė keletą tikslų: pateikti „vertybės“ apibrėžimą, pasekti istorinę viešojo administravimo vertybių raidą, pristatyti viešojo administravimo pagrindines vertybes, pateikti viešojo administravimo modelių tipologiją, pažvelgti j galimas viešojo administravimo raidos alternatyvas ir tendencijas. Straipsnyje vertinamos Lietuvos viešojo administravimo raidos tendencijos Europos ir pasaulio viešojo administravimo vystymosi perspektyvoje. Normatyvinė etika gvildena ne tik teorinius vertybių kaip siektinų idealų aspektus, bet ir bando rasti jų praktinio pritaikymo galimybes. Čia ir susiduriame su keletu sunkių ir sudėtingų klausimų: ar įmanoma suderinti iš pirmo žvilgsnio, atrodo, abstrakčius ir nepačiuopiamus idealus (vertybes) su konkrečia viešojo administravimo praktika, ar įmanoma nustatyti aiškią vertybių seką (prioritetine tvarka), kuria būtų galima vadovautis kasdienės veiklos praktikoje, kaip reikia spręsti vertybių konfliktus ir kt. [...] Apibendrinant Lietuvos viešojo administravimo modelio alternatyvas galima konstatuoti, kad Lietuva, orientuodamasi į euroatlantines struktūras, neturi kitos galimybės kaip tik bandyti atsikratyti senų administravimo ir pereiti prie modernesnių veiklos metodų, kuriamo lietuviško viešojo administravimo modelio ribose. Kuriant lietuvišką viešojo administravimo modelį būtina atsižvelgti į naujausias pasaulio administravimo tendencijas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the normative aspect of public administration. The author has several tasks: to define the concept of value, to examine historical development of public administration values, to present core values of public administration, contemporary models of public administration, to analyse the alternatives and perspectives of Lithuanian public administration development. The tendencies of development of Lithuanian public administration in European and global perspective of public administration are evaluated in the article. Normative ethics ventilates both theoretical values as an aspect of ideals and attempts to find the possibilities for practical application. This stage faces a lot of difficult tasks: is it possible to harmonise abstract and intangible ideals (values) with concrete practice of public administration, is it possible to set a clear sequence of values, which could be used in daily practice, etc. The representatives of social sciences in order to make the research and analysis of public administration easier suggest talking about the practice of administration models. Lithuania lacks the continuity of public administration traditions. Although the work of officialdom has been changed and sophisticated and the management of public sector as well, there are a lot of confrontations with the standards of administration system and performance methods. Summarising the alternatives of Lithuanian public administration model, it is possible to state that Lithuania has no other opportunity as to dispose of the obsolete administrative models and to come to sophisticated methods of performance. When creating a new Lithuanian model of public administration it is important to look at new tendencies of public administration all over the world. [From the publication]

ISSN:
1648-4541, 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62455
Updated:
2018-09-21 14:48:40
Metrics:
Views: 10
Export: