Tarpdalykinių matematikos ir logikos ryšių realizavimas mokant Lietuvos karo akademijos kariūnus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpdalykinių matematikos ir logikos ryšių realizavimas mokant Lietuvos karo akademijos kariūnus
In the Book:
Keywords:
LT
Egzaminas; Kontingencijos koeficientas; Logika; Matematika; Tarpdalykiniai ryšiai; Valstybiniai egzaminai.
EN
Exam; Mathematics, logic, interdisciplinary communication, contingency coefficient.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami vidurinių mokyklų matematikos mokytojams keliami reikalavimai loginio mąstymo ugdymui mokymo procese. Pateikiami matematinio turinio logikos užduočių, kurias kariūnai mokomi atlikti, pavyzdžiai, aptariamos būdingiausios klaidos, padarytos jas atliekant. Naudojant matematinės statistikos metodus, nustatomi kontingencijos koeficientai, išreiškiantys ryšius tarp valstybinio matematikos egzamino pažymių ir fakto, ar kariūnai atliko (neatliko) matematinio turinio logikos užduotis, bei logikos diferencijuotos įskaitos, laikytos karo akademijoje, pažymių. Abiem atvejais nustatytas glaudus ryšys tarp matematinio pasirengimo mokykloje ir logikos studijų sėkmės Karo akademijoje. Pateikiamos kai kurios rekomendacijos matematikos mokytojams loginio mąstymo ugdymo klausimais. [Iš leidinio]

ENThe article covers requirements for secondary school teachers of mathematics regarding the logical thinking education in the teaching process. Examples of logical problems of the mathematical content, which cadets are taught to solve, are provided, and most common mistakes of solution are discussed. Using the methods of mathematical statistics, contingency coefficients are established, which set a link between a mark of the state math exam and the fact, whether or not cadets have solved logical problems of the mathematical content, as well as a mark of the differentiated test in logic, taken at the Military Academy. In both cases a close link is identified between the math preparation at school and a success in studying logic at the Military Academy. Several recommendations regarding the logical thinking education are provided to math teachers.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26535
Updated:
2020-12-02 19:57:54
Metrics:
Views: 2
Export: