Jurgis Baltrušaitis : cross-cultural biography and cross-cultural art history

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jurgis Baltrušaitis: cross-cultural biography and cross-cultural art history
Keywords:
LT
Art history; Cross-cultural biography; Gotika; Jurgis Baltrušaitis; Kaukazas; Lietuvos liaudies menas; Meno istorija; Romaninis stilius.
EN
Art history; Caucasus; Gothic; Jurgis Baltrušaitis; Lithuanian folk art; Meno istorija; Romanesque style; Tarpkultūrinė biografija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama iškilaus lietuvių meno istoriko Jurgis Baltrušaičio (1903–1988) dvilypė biografija ir tarpkultūriniai meno tyrimai. Darbe teigiama, kad intelektualinė biografija, kuri sieja Maskvoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje įgytą patirtį buvo svarbi menotyrininko idėjų raidai, tarpkultūrinio dialogo ir lyginamųjų tyrimų plėtotei. Gyvenimo ir mokymosi patirtis, sukaupta skirtingose kultūrinėse aplinkose, darė įtaką menotyrininko pažiūrų susiformavimui, formalaus ir komparatyvistinio metodo taikymui meno istorijoje. Straipsnyje pabrėžiama poeto ir diplomato Jurgio Baltrušaičio (tėvo) ir meno istoriko Henri Focillono įtaka J. Baltrušaičio pasaulėžiūrai ir tyrimų metodologijai. H. Focillono skatinamas dailės istorikas įsitraukė į Vakarų civilizacijos ir viduramžių kultūros tyrimus. Tėvo padedamas, jis keliavo po Užkaukazę, atskleidė krikščioniškojo Armėnijos ir Gruzijos meno įtakas romaniškojo ir gotikinio meno raidai. Po Antrojo pasaulinio karo J. Baltrušaitis išplėtojo originalius fantastiškosios gotikos tyrimus, kuriuose įžvelgė ne tik romaniškojo meno atgimimus, bet ir islamiškųjų bei budistinių motyvų intarpus. 1946–1960 m. meno istoriko dėmesys nukrypo į iškreiptų perspektyvų – anamorfozių ir aberacijų tyrimus, kurie atskleidė, kaip vaizduotės ir iliuzijų pasauliuose sąveikauja skirtingos kultūrinės tradicijos. Apibendrinime teigiama, kad daugiakultūrė patirtis paliko gilų įspaudą menotyrininko pasaulėžiūroje. Lyginamojoje meno istorijoje ir vizualinės kultūros tyrimuose meno istorikas puoselėjo tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinį sąmoningumą.

ISBN:
9788392411093
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47589
Updated:
2020-08-23 16:00:41
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: