Šiaulių krašto knygos nuosavybės ženklai (XIX a. - XXI a. pr.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių krašto knygos nuosavybės ženklai (XIX a. - XXI a. pr.)
Alternative Title:
Bookplates in Šiauliai area (19 century - the beginning of 21 century)
Keywords:
LT
19 amžius; Degučiai; Pakruojis; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinami kai kurių Šiaulių miesto ir krašto bibliotekų bei knygos savininkų seniausi ir įdomiausi knygos nuosavybės ženklai: ekslibrisai, superekslibrisai, antspaudai, lipdės, rankraštiniai įrašai arba tiesiog skaitytojo pastabos (marginalijos), turinčios istorinę ir pažintinę reikšmę Šiaulių krašto kultūriniam gyvenimui. Apžvelgiama šių knygos nuosavybės ženklų istorija ir raida spaudos draudimo metais Šiaurės Lietuvoje. Kaip vienas iš seniausių žinomų Šiaulių krašto ekslibrisų straipsnyje įvardijamas Pakruojo dvaro baronų von der Roppų bibliotekos XIX a. pab.–XX a. pr. nežinomo dailininko sukurtas knygos nuosavybės ženklas. Daugelis XIX–XX a. pr. dvarų bibliotekų turėjo knygos antspaudus, čia aptartos Kazimiero Godlevskio (Degučių dvare), Jurgio Gruževskio (Milvyduose), Zubovų (Šiaulių dvare) ir kt. bibliotekų antspaudai. Straipsnyje plačiai aptariami Šiaulių berniukų gimnazijos bibliotekos knygos nuosavybės ženklai, kurių biblioteka XIX a. pab.–XX a. pr. iki 1913 m. turėjo kelis spaustuvėje rinktus šriftinius ekslibrisus ir tris knygos antspaudus. Taip pat aptariami privačių bibliotekų: Mykolo Cimkausko, Vaclovo Zdzichauskio, Vlado Zdzichausko, Mato Jono Slančiausko, Juozapo Tumo-Vaižganto, Jovaro (Jono Krikščiūno), Jono Juknos ir kt., bei draugijų (Šiaulių šv. Juozapo katalikų darbininkų, „Lietuvos vaiko“ ir kt.) ar įstaigų ekslibrisai ir knygos antspaudai. Straipsnyje daug dėmesio skiriama originalių meniškų ekslibrisų autoriams bei jų darbams. Tarp jų Gerardas Bagdonavičius, Vaidotas Janulis, Algimantas Jonas Švėgžda, Vilius Puronas ir kt. Plačiai aptariami renginiai, populiarinantys lietuvišką knygos ženklą Šiauliuose ir Šiaulių krašte.Reikšminiai žodžiai: Šiaulių kraštas; Knygos nuosavybės ženklai; Ekslibrisai; Antspaudai; Rankraštiniai įrašai.

ENThe article briefly reviews certain oldest and the most interesting book ownership marks of libraries of the Šiauliai city and area and book owners: bookplates, supra-bookplates, seals, stamps, manuscript records or simply a reader’s comments, which have historical and cognitive significance to the cultural life of the Šiauliai area. The history and the development of these book ownership marks during the press prohibition period are reviewed in the paper. One of the oldest known ex-libris of the Šiauliai area is from the library of barons von der Ropp – it is a mark of a book owner created by an unknown artist for the Ropp library in the end of the 19th century. Until the end of the 19th century, the majority of book owners’ marks in the Šiauliai area had Polish and Russian inscriptions. Bookplates and book stamps with texts in Latin, French, German and other languages were also discovered. In many cases, authors of the book marks were not Lithuanians but artists of other nationalities, most often anonymous. The first book owner’s marks with Lithuanian-language texts appeared in the Šiauliai area in the end of the 19th century through the end of the 20th century. Marks authored by Matas Jonas Slančiauskas, a famous book smuggler, Lithuanian cultural figure and collector of folk art, were among the first bookmarks at that time. The history of the book owner’s mark in the area, as well as the rest of Lithuania, is related with the local artist Gerardas Bagdonavičius. The article also describes events to popularise Lithuanian book owner’s marks in the city and area of Šiauliai.

ISBN:
9955522518
Related Publications:
Apie knygas ir bibliotekas : straipsnių rinkinys / Levas Vladimirovas ; [sudarytojos Genovaitė Raguotienė ir Audronė Glosienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 288 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1375
Updated:
2013-04-28 15:28:35
Metrics:
Views: 45
Export: