Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis
Alternative Title:
Lithuanian Jewish cultural heritage: everyday world
Editors:
Andrijauskas, Antanas, sudarymas, redagavimas, įžanga [com, edt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.
Pages:
571 p
Series:
Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai; kn. 2
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodykė.
Contents:
Pratarmė — Judaica sacra komparatyvistinės analizės perspektyvoje / Algis Uždavinys — Žydų ir graikų pasaulėjautos bei pasaulėvaizdžio skirtumai: pastabos apie savitą šių tautų indėlį į Vakarų kultūrą / Naglis Kardelis — Parabolės praktikos ir šventasis dūksmas chasidų kultūroje / Gintautas Mažeikis — Mašiah (מָשִׁיחַ) fenomenas: judėjiškojo ir islamiškojo mesianizmo metamorfozės / Mindaugas Peleckis — Bendroji Lietuvos žydų ir krikščionių atmintis: nuo kultūrinio konflikto prie hermeneutinio suartėjimo / Aivaras Stepukonis — Lietuvių ir litvakų kultūriniai sąlyčiai modernėjančiame pasaulyje / Odeta Žukauskienė — Lietuviai ir litvakai: skausmingas savitarpio supratimo ieškojimas / Vytautas Berenis — Lietuvos žydų (litvakų) kultūros atgimimas nūdienos Lietuvoje: konstravimas ar dekonstravimas / Giedrius Jokubauskis — Halachiniai reikalavimai ir papročiai Lietuvos žydų sinagogų architektūroje / Aistė Niunkaitė-Račiūnienė — Lietuvos žydų kasdienybė XIX a. memuaristikoje / Rūta Guzevičiūtė — Liaudies kultūros pažinimas Lietuvoje: kai kurie lietuvių ir žydų sąskambiai / Larisa Lempertienė — Tradiciniai kasdienio žydų auklėjimo būdai LDK kultūrinėje erdvėje / Sada Petružienė — Lietuvos žydų (litvakų) politinės ir kultūrinės veiklos aktyvėjimas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje / Henrika Ilgevič — JIVO institutas kaip ypatingas institucinis darinys ir Vilniaus pasididžiavimas / Roza Bieliauskienė — Vilniaus žydų viešoji biblioteka kaip kitoniškumo refleksijos, kultūrinio polilogo ir atminties regeneracijos siekis / Žilvinas Beliauskas — Litvakiškojo paveldo recepcija nepriklausomos Lietuvos (1992-2010 m.) edukacinėje sistemoje / Akvilė Naudžiūnienė — Žydų muziejus kaip savo tautos materialinės kultūros rinkėjas ir puoselėtojas / Roza Bieliauskienė — Žydų paveldas žemaičių „Alkos“ muziejuje / Vida Rimkuvienė —Trakų miesto etnokonfesinis paveldas / Milda Jakulytė-Vasil — Litvakai Aukštosios Panemunės miestelyje: kasdienės gyvensenos ir santykio su kitomis etninėmis grupėmis ypatumai / Kristina Apanavičiūtė — Gyveno Veisiejuose žydai: istorinės atminties pėdsakais / Josifas Levinsonas — Raseinių litvakų kasdienybės atspindžiai Davydo Mošės Chajeto memuaruose / Lina Kantautienė — Materialusis žydų paveldas kultūriniame vidurio Lenkijos kraštovaizdyje / Andrzej Rykala, Mariusz Kulesza — Žydų kasdienybės atspindžiai Rytų Europos žydų dailėje: štetlo struktūra / Vilma Gradinskaitė — Jakubo Messenbliumo kūryba kaip litvakų tautinės savimonės reiškinys / Vaida Sikorskaitė — Juozapo (Josifo) Levinsono-Benari ir Jakūbo (Jankelio) Kazlausko kūryba tarpukario Lietuvos meninio gyvenimo aplinkoje / Evelina Bukauskaitė — Leizerio Volfo eilėraščių rinkinys Švarce peri: žanrų simbiozė ir spalvos / Ilona Murauskaitė — Tarpukario Kauno žydų meistrų įnašas į Lietuvos auksakalystę / Rita Škiudienė — Tautinio tapatumo paieškos litvakų dailininkų Chagallo ir Tobiasseo kūryboje / Antanas Andrijauskas — Globalusis Zamenhofo projektas ir interlingvistinės perspektyvos / Gediminas Degėsys — Litvakas Valdemaras Jochelsonas – Rytų Sibiro tautų antropologijos pionierius / Donatas Brandišauskas — Botaniko Jankelio Movšovičiaus mokslinė veikla Vilniaus ir Lodzės universitetuose / Dalija Epšteinaitė — Nachamanas Chaimas Šapira ir žydų kultūros studijos nepriklausomoje Lietuvoje / Simona Šimkutė — Summaries — Apie autorius — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTAntroji Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimų serijos knyga skirta litvakų kultūros paveldo ir kasdienybės problematikos aptarimui. Leidinį sudaro Pratarmė ir keturios sudėtinės dalys, kuriose skelbiami 34 autorių straipsniai. Leidinys skirtas talentingo lietuvių civilizacinės komparatyvistikos, Artimųjų Rytų kultūrų specialisto ir šios knygų serijos redkolegijos nario prof. Algio Uždavinio atminimui. Šio iškilaus mokslininko tekstas atveria leidinį. Kituose rinkinio tekstuose įvairiais aspektais analizuojami žydų ir ypač Lietuvos žydų (litvakų) kultūros ypatumai, kultūrinio paveldo problemų atspindžiai regioninėje kultūroje, muziejuose, aptariami įvairūs kasdienio gyvenimo, estetikos, dailėtyros, literatūrologijos, pedagogikos, antropologijos ir kitų kultūros sričių ypatumai. Lenkų mokslininkų Andrzejaus Rykałos ir Mariuszo Kuleszos straipsnyje analizuojamos problemos, tiesiogiai susijusios su materialiniu Lenkijos žydų paveldu. Rinkinys aktualus ne tik Lietuvos žydų kultūros paveldo tyrinėtojams, bet ir istorikams, kultūrologams, sociologams, teisininkams, menotyrininkams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems kultūrologiją, istoriją, religijotyrą, filosofiją, estetiką, dailėtyrą, literatūrologiją ir kt. mokslus. [Leidėjo anotacija]

ISBN:
9789955868606
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56468
Updated:
2022-03-08 22:11:07
Metrics:
Views: 93    Downloads: 22
Export: