Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų vartosena Jono Bretkūno "Evangelijos pagal Luką" vertime : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų vartosena Jono Bretkūno "Evangelijos pagal Luką" vertime: disertacija
Alternative Title:
The Usage of Case and Prepositional Constructions in the Translation of "The Gospel of Luke” by Jonas Bretkūnas
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
254 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTIstorinės sintaksės studijos centre – Jono Bretkūno į lietuvių kalbą išverstos Biblijos (1579–1590) Evangelija pagal Luką. Sistemiška analizė pagal sintaksinius ir semantinius modelius bei gretinimas su graikiško, lotyniško, vokiško šaltinio (graikiškasis naujasis Testamentas, Vulgata, Martyno Liuterio Biblija) struktūromis leido nustatyti šaltinių poveikį lietuviškam tekstui ir atskirti sintaksinius skolinius nuo paraleliai šiose kalbose susiformavusių modelių. Bretkūno Biblijos tyrimas rodo, kad lotyniško ir vokiško teksto poveikis ne tik skatino vartoti atitinkamos sandaros linksnių ir prielinksnines konstrukcijas, bet ir padėjo išlaikyti lietuviškame vertime sintaksinius archaizmus – iš senovės paveldėtas autochtoniškas sintaksines priemones.

ENThe study of historical syntax centres around the Gospel of Luke, from the Bible translated into Lithuanian by Jonas Bretkūnas (1579-1590). Systematic analysis according to syntactic and semantic models as well as comparison with the structures from Greek, Latin and German sources (the Greek New Testament, Vulgate, the Bible of Martin Luther) enabled the establishment of the effect of these sources on the Lithuanian text and distinguished syntactic loanwords from the models formed parallelly in these languages. The analysis of the Bible of Bretkūnas shows that the effect of the Latin and German text did not only encourage the usage of case and prepositional constructions of certain structure but also helped to preserve syntactic archaisms – autochthonous syntactic means inherited from the old times - in the Lithuanian translation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11367
Updated:
2022-02-07 20:08:51
Metrics:
Views: 20
Export: