Žemės ūkio valdų grupavimo mokesčių tikslais alternatyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio valdų grupavimo mokesčių tikslais alternatyvos
Alternative Title:
Agricultural holdings for tax purposes of grouping alternatives
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 3 (22), p. 66-75
Keywords:
LT
Europinio dydžio vienetas; Mokesčiai / Taxes. Charges; Standartinė produkcija; Standartinės pajamos; Standartinis gamybinis pelnas; Žemės ūkio valdos ekonominis dydis.
EN
Economic holding size; European Size Unit; Standard gross margin; Standard income; Standard output; Tax; Tax, standard gross margin.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai valstybinio socialinio ir sveikatos draudimų įmokų, taip pat gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tikslais grupuojami pagal jų valdomos žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetais (EDV). Turintiems mažesnes valdas nustatytos palankesnės mokestinės sąlygos. Tyrimo tikslas – sumodeliuoti alternatyvias žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų grupavimo mokesčių tikslais sistemas ir pateikti jų išskirtinių požymių bei įgyvendinimo prielaidų vertinimus. Straipsnyje pateikiami žemės ūkio valdų grupavimo mokesčių tikslais alternatyvių sistemų, suformuotų naudojant skirtingus ekonominius ir natūrinius rodiklius, tyrimų rezultatai, įvertintos galimos grupavimo sistemos pakeitimo pasekmės ir pateikiami neigiamų pasekmių dalinio sušvelninimo siūlymai. [Iš leidinio]

ENFrom the beginning of 2009 population engaged in the agricultural activity by the purposes of the state social insurance and health insurance contributions, as well as the personal income tax are grouped under their controlled holding economic size, measured in European Size Units (ESU). In the current national tax system, holding size has influence on the situation of the owner (owners) in the special grouping schemes of the population engaged in the agricultural activity and is directly related to the payable tax amount and payment terms. For the owners of smaller holdings, the taxing terms are more favorable. For the tax purposes the same holdings economic size groups’ limitary values are used. However, every individual tax system has different schemes of the groups. Under the current legislation, for agricultural income in Lithuania is classified income from the services to agriculture, listed in the special order of the Minister of Agriculture, and fishery income. Therefore, income from the services to agriculture and fisheries income are included in to the overall holding size calculations. The paper presents the grouping of agricultural holdings for tax purposes in alternative systems, formed by using different economic and quantitative indicators, research results, evaluated the potential consequences of the changes in grouping system, and partial mitigation proposals of the negative consequences. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26735
Updated:
2018-12-17 12:44:35
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: