Ikimokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus profesinės praktikos organizavimo ir praktikos refleksijos kompetencijos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus profesinės praktikos organizavimo ir praktikos refleksijos kompetencijos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of mentor's competence of preschool and pre-primary education teaching practice organization and reflection
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 111, p. 176-186
Keywords:
LT
Pedagogų rengimas; Ikimokyklinis ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas; Mentorius; Mentoriaus kompetencijos.
EN
Teacher training; Pre-school and pre-primary school education; Mentor; Mentor competences.
Summary / Abstract:

LTM. Lukšienė kalbėdama apie veiksnius, kurie lemia švietimo reformos Lietuvoje sėkmingą įgyvendinimą, svarbią vietą šiame procese skyrė pedagogui, nes jo rankose yra jaunoji karta, kuri „gali pastatyti mūsų laisvės pastatą". Tad reformuotai švietimo institucijai reikalingas naujai parengtas pedagogas, kuris vadovaujasi bendražmogiškomis dorinėmis nuostatomis, turi gilių pagrindinių gyvenimo sričių ir specialybės žinių, suvokia jas siejančius procesus ir tendencijas, geba racionaliai jas vertinti, prognozuoti ir jungti šias žinias su patirtimi. Pasaulinė mokytojų rengimo patirtis rodo, kad mentorystė yra vienas iš efektyviausių būdų parengti profesionalius jaunus pedagogus. Taip sudaromos palankios sąlygos derinti teorines žinias ir praktinę veiklą naudojant gilų kritinį pedagoginį mąstymą. Mentorius - tai patyręs pedagogas, padedantis profesiškai tobulėti praktiką atliekančiam studentui, gebantis sudaryti tinkamas sąlygas pedagoginei praktikai, padėti studentui įgyvendinti praktikos programą, reflektuoti įgytą patyrimą. Straipsnyje apibūdinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentotiaus profesinės praktikos organizavimo ir praktikos refleksijos kompetencijos svarba, patyrusių pedagogų nuomone, ir šios kompetencijos raiška pedagoginės praktikos metu, studentų požiūriu. [Iš leidinio]

EN[...] Article draws great attention to the integration of theory and practice in the process of training teachers, wchich enables to recognize theoretical knowledge and to apply it in concrete practical situations, create the opportunity for future pedagogues to perfect their professional skills. The article also discusses models of organizing teaching practice, mentors role in instructing practice, the meaning and importance of mentor's professional ptractice organization and reflection competence from the point of view of experienced students. The main aim of the article research-to reveal pre-school and pre-primary mentor's competence of professional practice organization and reflection, the importance and expression of its components while mentoring students' practice. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52499
Updated:
2018-12-17 13:39:43
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: