Tautos delokalizacijos trauma

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėTautos delokalizacijos trauma
Kita antraštėThe Painful problem of the people's migration
AutoriaiLaurėnas, Vaidutis
ŠaltinisTautinės tapatybės dramaturgija : lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje / sudarytojai: Romualdas Grigas, Libertas Klimka Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 173-186.
Reikšminiai žodžiai
LTGlobalizacija; Nacionalizmas; Tapatybė; Etnocentrizmas; Tauta; Tapatumas
Santrauka / Anotacija

LTReaguojant į lietuvybės diskurso problematiką siūloma tautos delokalizacijos analitinė kategorija. Tautos delokalizacija apibūdinama kaip natūralus civilizacinis procesas, atliepiantis globalizacijos tendencijas. Tautos delokalizacijos trauma vadinama neadekvati nacionalizmo reakcija į besikeičiančią civilizacinę aplinką, siekio išlaikyti tradicinį tautos idealą – lokalizuotą, etninio kultūrinio-valstybinio darinio ribose išsitenkančią, bendruomenę - atspindys. Teoriniu požiūriu tautos delokalizacija traktuojama ne kaip tiesioginio tautos nykimo metas, bet kaip naujas jos raidos etapas. Tokia išvada galima tik esant pastangoms paskatinti naujo tautos idealo formulavimą. Naujas tautos idealas siejamas su lietuvybės agentų tinklo perspektyva. Lietuvybės agento kategorija yra savotiškas „metodologinis vaistas“ tautos delokalizacijos traumai gydyti. [Iš leidinio]

ENIn response to the problem of Lithuanian identity, a study into the people’s migration has been proposed. People’s migration has been defined as a natural civil process, resulting from globalisation tendencies. The painful problem of people’s migration is called an inadequate reaction of nationalism towards the changing civil environment, and a striving to maintain the traditional ideal of a nation, a localised community within the boundaries of ethno-cultural-national mixture. In theoretical terms the migration of a nation is not being treated as the period of direct extinction of a nation, but as a step towards its new development. Such a conclusion can be drawn only when there are efforts to encourage the formation of a new ideal of the nation. The new ideal has been associated with the perspective network of agents of the Lithuanian identity. Agents of the Lithuanian identity are some kind of a category of ‘methodological drug’ to cure the painful problem of the people’s migration.

ISBN9955200251
Mokslo sritis
Susijusios publikacijosEthnic culture in processes of socialisation: experience of Lithuania / Libertas Klimka. Pedagogika. 2014, 116, p. 35-46.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1121
Atnaujinta2020-06-04 14:37:20
Metrika Peržiūros: 3