Stilistikos darbų rinktinė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stilistikos darbų rinktinė
Editors:
  • Koženiauskienė, Regina, sudarymas, įvadas [com, aui]
  • Pečeliūnaitė, Angelė, sudarymas [com]
  • Tverijonas, Marius, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010.
Pages:
700 p
Contents:
Profesorius stilistas Juozas Pikčilingis — Stilistikos problemos — Stilistikos problemas besvarstant — Pirmoji lietuvių stilistika — Stilistikos uždaviniai — Jūsų stilius — J. Balčikonis apie stilių — Kalbos ir stiliaus kultūra — Kalbos glaustumas — Tariamasis stiliaus moksliškumas — Madingų frazių nelaisvėje! — Darnus frazės skambėjimas — Norite turėti „gerą“ stilių? — Lektoriaus stiliaus kultūra — Žodžiai, kuriais tuščiažodžiaujame — Varykime kalbos plikį iš kiemo — Sužiurkime į veiksmažodžio laikus! — Mokinių stiliaus ugdymas — Perifrazė ir perifrazavimas — Dėl mokinių kalbos ir stiliaus ugdymo — Kai kurie stilistikos klausimai — Kas yra geras stilius ir kaip jį ugdyti — Stilistiniai-emociniai žodžio — Kalbos gyvumas — Kalbos vaizdingumas — Nosinės, kableliai, stilius — Charakteristikos..., jų kalba, stilius — Kompleksiškai ugdykime stilių — Iš lietuvių, rusų ir kitų kalbų gretinamosios stilistikos — Leksika, frazeologija, gramatika: jų stilistinės išgalės iš gramatinės stilistikos — Stojančiųjų į aukštąją mokyklą rašiniai — Stiliaus klaidų analizė — Rašinių plano teigiamybės ir negerovės — Rašinių taisymo praktika — Teksto sudarymo nesėkmė — Iš patarlių, priežodžių, mįslių stilistikos — Kalbos stiliai — Funkciniai stiliai — Kalbu moksliniu stiliumi — Mokslinis stilius ir mokslininkų kalbos kultūra — Teksto stilistika — Teksto struktūra ir jos ypatybės — Pastraipa ir stilius — Į rišlaus teksto stilistiką —Kad pastraipa būtų stilinga! — Stiliaus figūros ir tropai — Vaizdinės priemonės ir jų vartojimas — Vienaskaita ar daugiskaita — Tropai — Elipsė - „plyšys“ stiliuje ar jo teigiamybė? — Apie rašytojų stilių — Žodžio ir vaizdo ryšių klausimu — Sinonimika ir kalbos turtingumas — Kalbos konkretumas — „Aš sergu stiliumi“ — Tautosakos įtaka V. Krėvės kalbai ir stiliui — Stilius - tai sakinys — Keletas brūkšnių Salomėjos Nėries kalbos charakteristikai — Lietuviškojo žodžio Orfėjas (Maironio 125-osioms gimimo metinėms) — Mokykimės įtaigios kalbos — Gyvo ir įtaigaus žodžio mokykla (V. Kudirkos 130-osioms gimimo metinėms) — Jausmažodžiai, vaizdažodžiai — Sinonimai — Kalbėkime kalba Valančiaus! — Iš lietuvių kalbos stilistikos. Trys „trikalbiai“, „dvikalbiai“ autoriai — Apie žymiuosius kraštiečius — Sėkmės jums, šakiečiai! — Žodis apie žodžio heroiką — Vincas Kudirka Plokščiuose — Mūsų mokytojas — Teatgyja ji, kalbos sąžinė — J. Jablonskis ir lietuvių bendrinės kalbos koncepcija — Jo eilėraščiais prieš 80 metų poezijos žodžiais prabilo zanavykų žemė — Recenzijos ir atsiliepimai — Apie vaizdingo ir įtaigaus žodžio šaltinius — Sutrumpinimai — Santrauka — Summary.
Keywords:
LT
Stilistika; Pikčilingis; Kalbos kultūra.
EN
Stilistics; Pikčilingis; Language cultivation.
Summary / Abstract:

LTĮ rinktinę sudėti žinomo Vilniaus universiteto profesoriaus, savito stiliaus mokslininko, nuoseklaus gimtosios kalbos puoselėtojo Juozo Pikčilingio straipsniai, gvildenantys stilistikos problemas, kalbos ir stiliaus kultūros, mokinių stiliaus ugdymo, teksto stilistikos, mokslinio, meninio, publicistinio ir kanceliarinio stiliaus dalykus. Taip pat pateikiama žiupsnelis recenzijų, atsiminimų apie garsiuosius zanavykus, paties autoriaus vaizdingo ir įtaigaus stiliaus pavyzdžių, rodančių jo meilę gyvajai šnekamajai kalbai. Skiriama mokslininkams, stilistikos dėstytojams, studentams, mokytojams ir mokiniams, leidyklų redaktoriams, spaudos, radijo ir televizijos darbuotojams..., visiems, kam rūpi lietuvių kalbos likimas. [Iš leidinio]

ENSince the death of Juozas Pikčilingis (on October 17, 1991), the fundamental scholarly works by this professor at Vilnius University and founder of Lithuanian stylistics have been assessed and recognized by his contemporaries and students and by stylists of the younger generation. Lithuanian stylistics began to develop with Pikčilingis, who delineated the guidelines for later research far into the future. Not even one younger stylist or scholar specializing in Lithuanian usage has matured without Pikčilingis' school, without his guidance, without his reviews, responses, articles, and fundamental books. Pikčilingis stands out from the other eminent linguists of his time in that he did not withdraw into a learned shell but through his native speech entered the culture and history of his nation, its society, its morality and spiritual development. This fact can especially be seen in his articles, most of which are not scholarly articles as we understand this genre today; they are worthwhile, however, in that they provided a platform for the spread of his theoretical ideas or, more often, were the result of his theoretical research. From Pikčilingis' articles we can see that his scholarly activity is inseparable from his pedagogical and extremely energetic social activity. Pikčilingis was not only a theoretician but also a practitioner, a teacher, an orator, a popular educator concerned with the education of his entire nation.Usually, he did not write articles for linguists or even for students of linguistics (his scholarly books were intended for them). Instead, he wrote for the general public, for teachers and pupils; he wrote for journalists and editors, for workers in the press, in radio, and in television; he wrote for physicians, farmers, architects, engineers, and construction workers; he wrote for everyone who needed his words. Moreover, Pikčilingis' articles are a mirror of the stylistics of his time; they are valuable documents of the history of linguistics. At that time, the linguistic study of style was still taking only its first steps into the greater field of linguistics. Published for the first time, Juozas Pikčilingis' "Selected Works on Stylistics" contains articles that appeared in the press on problems in stylistics. Through these articles, their author emerges as a scholar with a distinctive style and as a consistent maker of language policy who nurtured his readers' feeling for language and style and protected our native tongue from the influence of foreign languages. [From the publication]

ISBN:
9785420016596
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26978
Updated:
2021-01-12 22:33:37
Metrics:
Views: 30
Export: