Martyno Mažvydo ir Baltramiejaus Vilento parašai 1554 metų Prūsijos Bažnyčios generalinio sinodo dokumentuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martyno Mažvydo ir Baltramiejaus Vilento parašai 1554 metų Prūsijos Bažnyčios generalinio sinodo dokumentuose
Alternative Title:
Unterschriften von Martynas Mažvydas und Baltramiejus Vilentas in den Dokumenten der Preussischen Generalsynode von 1554
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2014, t. 16, p. 123-140
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Martynas Mažvydas; Martynas Mažvydas.
Keywords:
LT
Martynas Mažvydas; Paveldas / Heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Prūsijos Bažnyčios generalinio sinodo, vykusio 1554 metų rugsėjo 2–24 dieną Karaliaučiuje, dokumentai, saugomi Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne, Kunigaikščio laiškų fonde. Autorės manymu, trijų dabar žinomų kunigų pasirašytų dokumentų lyginamoji analizė leidžia kelti versiją, kad 1554 metų rugsėjo 19 dienos dokumentas, kurį pasirašė 112 kunigų, gali būti rašytas anksčiau už kitus du, tačiau jam identifikuoti ir datuoti reikia istorinių faktų apie Prūsijos Bažnyčios generalinio sinodo eigą ir jame svarstytas problemas. Pažymima, kad kunigų parašai reikšmingi ne tik kaip autografai, bet ir kaip dalyvavimą generaliniame sinode liudijantys įrašai. Teigiama, kad svarbu ne tik įrašus matyti vizualiai, bet ir žinoti, ką kartu su kitais svarstė ir savo parašais tvirtino lietuviškose Prūsijos Kunigaikštystės parapijose dirbę evangelikų liuteronų kunigai. Autorė aptaria Prūsijos bažnyčios generalinį sinodą Karaliaučiuje, atskleidžia jo sušaukimo priežastis, eigą ir priimtus dokumentus. Išsamiai tyrinėjamas rugsėjo 12 d. dokumentas, atliekama parašų analizė, pateikiant dokumentų faksimiles. Konstatuojama, kad Mažvydo, Vilento, Jono Tartilavičiaus Batakiečio, Gregorijaus Vilniečio ir kitų lietuviškose Prūsijos Kunigaikštystės parapijose dirbusių kunigų parašai generalinio sinodo dokumentuose rodo nuosaikią jų laikyseną XVI amžiaus vidurio procesuose, kilusiuose dėl teologijos dogmų interpretacijos, ir liudija tradicinės liuteronų teologijos pripažinimą.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54600
Updated:
2018-12-17 13:48:51
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: