Bibliotheca Augusta, jos istorija ir lietuviškos knygos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliotheca Augusta, jos istorija ir lietuviškos knygos
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2000, t. 2, p. 75-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmeninės bibliotekos; Bibliofilija; Bibliotheca Augusta; Hercogas Augustas; Hercogo Augusto biblioteka; Lietuviškos postilės; Lietuviškų knygų paveldas; Lietuvos kultūra; Reikšmė; Sąsajos; Vokietija (Germany); Wolfenbiutelio postilė; Bibliophily; Bibliotheca Augusta; Germany; Herzog August Library; Hezog August; Interface; Lithuanian books heritage; Lithuanian culture; Lithuanian posstille; Personal library; Value; Wolfenbuettel.
Keywords:
LT
Bibliofilija; Bibliotekos / Libraries; Hercogas Augustas; Hercogo Augusto biblioteka; Lietuviškos postilės; Lietuviškų knygų paveldas; Lietuvos kultūra; Paveldas / Heritage; Reikšmė; Sąsajos; Wolfenbiutelio postilė.
EN
Bibliophily; Herzog August Library; Hezog August; Interface; Lithuanian books heritage; Lithuanian culture; Lithuanian posstille; Personal library; Value; Wolfenbuettel.
Summary / Abstract:

LTNorint deramai (vertinti šios bibliotekos sąsajas ir reikšmę Lietuvos kultūrai pravartu apžvelgti bibliotekos istoriją bei jos europinį kontekstą. Publikacijoje aptariama Žemutinės Saksonijos mieste Wolfenbüttelyje esanti Hercogo Augusto biblioteka - Bibliotlieca Augusta. Biblioteka įkurta Braunschweigo-Lüneburgo hercogo Augusto Jaunesniojo (1579-1666) 1604 metais Hitzackeryje prie Elbės. Straipsnyje pateikiam šios bibliotekos istorinė apžvalga ir jos europinis kontekstas. Bibliotekoje saugomos itin reikšmingos Lietuvos kultūrai knygos: Wolfenbüttelio postilė, Danieliaus Kleino gramatika, Alberto Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos istorija“, išleista 1650 metais Gdanske, Mikalojaus Radvilos pastangomis Lietuvos Brastoje 1563 metais išleista lenkiška Biblija ir kt. Straipsnyje pateikiamos šių knygų istorijos ir kontekstai. Tolesni tyrimai šia geografine ir kultūrine kryptimi dar gali atsiverti netikėtais atradimais, padėsiančiais pildyti esamas lietuvių kalbos, raštijos bei kultūros istorijos spragas.

ENIn order to properly evaluate the links and meaning of this library for the Lithuanian culture, it is necessary to review the history of the library and its European context. The publication discusses the Herzog August Library situated in Wolfenbütte – a city in Lower Saxony. The library was founded in 1604 in Hitzacker on the river Elbe by Augustus the Younger, Duke of Brunswick-Lüneburg (1579–1666). The article reviews the history of the library and its European context. Archives of the library contain books of significant importance for Lithuania:  the Wolfenbüttel Postilla, the Lithuanian grammar book by Daniel Klein, “History of Lithuania” by Albert Wijuk Kojałowicz published in 1650 in Gdansk, Polish version of the Bible published in 1563 in Lithuanian Brest, etc. The article presents histories and contexts of these books. Further research in this geographical and cultural direction may surprise with new unexpected discoveries, which will help fill in the current gaps in the Lithuanian language, written language and cultural history.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37459
Updated:
2018-12-17 10:46:48
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: