Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas
Alternative Title:
One more letter from Martynas Mažvydas
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2013, t. 15, p. 9-38
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Martynas Mažvydas; Laiškai; Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas; Martynas Mažvydas; Letter.
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Laiškai / Letters; Letter; Martynas Mažvydas; Paveldas / Heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su Ragainės parapijos liuteronų kunigo Martyno Mažvydo (~1510-1563) laišku; šis dokumentas iki šiol mokslo visuomenei buvęs nežinomas. Laiškas neseniai rastas Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz zu Berlin; Gsta PK: XX. Ha Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2, Nr. 984, 1553 Januar–März, [1r–1v]). Nežinoma nei kada, nei kam siųstas. Autorės nuomone, laiškas datuotinas po 1552-11-17 iki 1553 m. balandžio mėn. Ragainės parapinės žemės keitimo ir apgyvendinimo klausimų sprendimo eiga rodo, kad chronologinė laiško vieta yra tarp VII ir VIII jau žinomų M. Mažvydo laiškų. Labiausiai tikėtinas laiško adresatas – Prūsijos kunigaikščio Albrechto rūmų pamokslininkas ir tarėjas, Sembos konsistorijos narys Johannas Funckas (1518-1566), vienas artimiausių kunigaikščio aplinkos žmonių, Andreaso Osiandro (1498-1552) sekėjų. Tai leistų pagrįsti priežastį, kodėl M. Mažvydas buvo laikomas osiandrininku. Kreiptis dėl žemės reikalų į kunigaikštį per tarpininką M. Mažvydas buvo priverstas dėl itin centralizuoto Prūsijos Kunigaikštystės administravimo: valdymo, vadovavimo ir ekonominės galios sutelkimo kunigaikščio rankose. M. Mažvydo laiškas – vienas iš bandymų išspręsti buitinius klausimus taip, kad būtų išplėsta intelektinė erdvė ir atlikta jo, kaip evangelikų liuteronų kunigo, prisiimta misija. Lentelėje pateikiami duomenys apie visus žinomus M. Mažvydo autografus: išlikusius ir neišlikusius, bet minimus, paties M. Mažvydo laiškuose ar žinomus iš dokumentų kopijų. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle introduces a letter by the Lutheran minister of the Ragainė (Ragnit) Parish Martynas Mažvydas (~1510-1563); this letter was so far unknown to the scholarly community. It was recently discovered in the Secret Archive of the Prussian Cultural Heritage (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) in Berlin (GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2, Nr. 984, 1553 Januar–März, [1r–1v]). The letter contains no date and no addressee. I would date this letter between November 17, 1552 and April of 1553. The procedures of change in Ragainė Parish lands and the issues of population accommodation assure us that the chronological place of this letter was between the seventh and the eighth letters of Mažvydas that were known till recently. The most probable addressee of the letter was Prussian Duke Albrecht’s preacher and palace adviser, the member of the Semba Consistory Johann Funck (1518-1566): one of the closest men of the Duke’s milieu and the follower of Andreas Osiander (1498-1552). This would help to interpret the reasons as to why Mažvydas had been also considered a follower of Osiander. Mažvydas was obliged to address Funck as an intermediary for the land management issues due to the extremely centralized nature of the administration of the Duchy of Prussia: governing and economic might were concentrated in the Duke’s hands. Mažvydas’ letter was one of his attempts to solve daily problems in a way that secured more intellectual space for himself and helped to comply better with the mission of a Lutheran clergyman that Mažvydas had taken on himself. In an appendix I list all the letters known to this date with Mažvydas’ signature as well as his letters still lost but mentioned by someone. [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52370
Updated:
2018-12-17 13:38:54
Metrics:
Views: 47    Downloads: 16
Export: