Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos
Alternative Title:
Transformation of the system of property and business valuation
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015.
Pages:
351 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Sisteminis požiūris į turto ir verslo vertinimą: dėsningumai ir nauji iššūkiai — Turto ir verslo vertinimo sistema: esmė, struktūra, pokyčiai — Turtas ir verslas – esminis vertinimo sistemos elementas — Vertintojai – žmogiškųjų išteklių ugdymo potencialas turto ir verslo vertinimo sistemoje — Turto ir verslo vertinimo sistemos teisinis reglamentavimas, teorinis ir metodologinis pagrindimas — Turto ir verslo vertinimo veiklos teisinė bazė: formavimo pagrindas, raida ir pokyčiai — Turto ir verslo vertinimo teorinis ir metodologinis pagrindimas — Verslo vertinimo metodai — Finansinės veiklos analizės svarba ir įtaka turto ir verslo vertei — Finansinės analizės samprata ir reikšmė — Finansinė analizė vertinant verslą — Finansinės analizės principai ir procedūriniai aspektai — Finansinės analizės problemos vertinant verslą Lietuvoje — Verslo vertinimo metodologijos ypatumai tam tikrose verslo vertinimo srityse — Nematerialiojo turto vertinimas — Vertybinių popierių vertinimas — Investicinis turtas ir vertinimas investicijoms — Nuomos teisės, nuomos interesai ir jų vertinimas — Turto ir verslo vertinimo paslaugų kokybė – globalizacijos ir transformacijų kontekste — Turto ir verslo vertinimo kokybę formuojantys veiksniai — Turto ir verslo vertinimo kokybė ir vertintojo profesinė atsakomybė — Turto ir verslo vertinimo ginčų sprendimo būdai — Turto arba verslo vertintojo profesinė etika — Literatūra — Summary — Priedai.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Investicijos / Investments; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Turtas / Assets; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje apibendrinta ir kritiškai įvertinta per dvidešimt metų susiformavusi turto ir verslo vertinimo sistema, pačios vertintojų bendruomenės branda, naujų vertybių ir prioritetų atsiradimas, sklaida ir įgyvendinimas ir, žinoma, sistemos transformavimo galimybės, kryptys ir įveikiamos ar neįveikiamos kliūtys. Turto ir verslo vertinimo sistemos tobulinimo kontekste atskleidžiama sistemos kūrimo, plėtojimo raida ir aktualijos bei perspektyvos turto ir verslo vertinimo paslaugai didėjančių reikalavimų sąlygomis. Autorės atlikti moksliniai tyrimai monografijoje akcentuoja sisteminį požiūrį aptariant turto ir verslo vertinimo sistemos struktūrinius elementus, esminius pokyčius, institucinę sąrangą ir tarptautinę praktiką. Ypatingas dėmesys skiriamas turto ir verslo vertinimo sistemos teisinio reglamentavimo įvertinimui, Lietuvos teisinės bazės sąsajai su tarptautine ir Europos Sąjungos teisinėmis sistemomis. Prioritetinis dėmesys skiriamas ypač svarbiai turto ir verslo (ypač verslo) vertinimo proceso sričiai – finansinės veiklos analizei, verslo vertinimo ypatumams tam tikrose verslo vertinimo srityse išryškinti. Pristatomi susiteminti vertinimo paslaugų kokybę formuojantys veiksniai, aptariama universalių indikatorių sistema, leidžianti matyti profesinės brandos pokyčius.Reikšminiai žodžiai: Turto vertinimas; Verslo vertinimas; Turto vertinimo sistema; Verslo vertinimo sistema; Turto apskaita; Turto rinka; Nekilnojamo turto rinka; Turto ir verslo vertinimo sistemos teisinis reguliavimas; Turto ir verslo vertinimo metodologija; Finansinės veiklos analizė; Nematerialusis turtas; Vertybiniai popieriai; Investiciniai projektai; Property valuation; Business valuation; Property evaluation system; Business evaluation system; Asset accounting; Estate market; Real estate market; Property and business assessment of the legal regula-tion; Property and business assessment methodology; Financial analysis; Intangible assets; Securities; Investment projects.

ISBN:
9786094595127; 9786094595110 (elektroninis)
Related Publications:
  • Ekonominių veiksnių poveikis Lietuvos nekilnojamojo turto rinkai 2015-2021 metais / Rūtenis Latoža, Henrika Ruginė. Regional formation and development studies. 2023, Nr. 1 (39), p. 58-71.
  • Gyvenamosios aplinkos svarba mieste : daugiabučių namų teritorijų atnaujinimo aspektai / Junona Bumelytė, Birutė Galinienė, Valius Serbenta. Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir sinergija : kraštovaizdžio architektūros forumo 2015, vykusio Vilniuje 2015 m. spalio 29 d., mokslo darbai / sudarytojai Vaiva Deveikienė, Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Alvydas Mituzas. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2015. P. 205-216.
  • Management of construction and real estate under conditions of market instability / Laura Tupėnaitė, Jurga Naimavičienė, Arvydas Bagdonavičius, Kęstutis Sabaliauskas. Vilnius : Technika, 2015. 304 p.
  • Selected aspects of real estate appraisers’ professional training on the background of economic theory / Sabina Źróbek, Ewa Kucharska-Stasiak Jurga Naimaviciene, Laura Tupenaite. Journal of international studies. 2016, 9, 2, p. 150-157.
  • Turto ir verslo vertintojų profesinės kompetencijos ugdymas Lietuvoje / Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Šalies turtas ekonominėje politikoje - turto ekonomikos ir vadybos aspektai, 2016 : konferencijos, vykusios Vilniuje 2016 m. gegužės 6 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016. P. 73-82.
  • Turto vertė ir valdymas : makroekonominė aplinka, jos vaidmuo ir mokslinio pažinimo prioritetai / Borisas Melnikas. Šalies turtas ekonominėje politikoje - turto ekonomikos ir vadybos aspektai, 2016 : konferencijos, vykusios Vilniuje 2016 m. gegužės 6 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016. P. 145-153.
  • Valstybės valdomų įmonių valdymo pertvarkos vertinimas / Karužaitė Dalia, Ragauskienė Erika. Šalies turtas ekonominėje politikoje - turto ekonomikos ir vadybos aspektai, 2016 : konferencijos, vykusios Vilniuje 2016 m. gegužės 6 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016. P. 83-92.
  • Verslo vertinimo silpnai išsivysčiusiose kapitalo rinkose ypatumai / Arvydas Paškevičius, Natalija Kupreščenkaitė. Šalies turtas ekonominėje politikoje - turto ekonomikos ir vadybos aspektai, 2016 : konferencijos, vykusios Vilniuje 2016 m. gegužės 6 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016. P. 166-179.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54456
Updated:
2021-03-25 16:54:12
Metrics:
Views: 119
Export: