Turto ir verslo vertintojų profesinės kompetencijos ugdymas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turto ir verslo vertintojų profesinės kompetencijos ugdymas Lietuvoje
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTTurto ir verslo vertintojų veiklos efektyvumo ir profesinio pasirengimo, kartu vertintojų ugdymo, akademinio ir tęstinio mokymo, atestavimo, vertintojų veiklos priežiūros klausimai išlieka aktualūs tiek verslo visuomenei, tiek finansų institucijoms, tiek valdžios ir viešojo administravimo sektoriui. Straipsnyje ir pranešime nagrinėjama turto ir verslo vertintojų akademinio ir tęstinio mokymo patirtis ir aktualios tarptautinės bei Lietuvos problemos. Taikomi sisteminės analizės, lyginamasis ir socialinio modeliavimo metodai. Straipsnio tikslas – apibūdinti turto ir verslo vertintojų profesinio ugdymo, atestavimo ir veiklos stebėsenos patirtį, suformuoti ir pasiūlyti šių procesų kokybinės plėtros strateginius orientyrus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesinės kompetencijos; Strateginiai orientyrai; Ugdymas; Vertintojas; Education; Evaluator; Professional competence; Strategic directions.

ENA number of issues in property and business appraisers’ activity remain relevant to the business community and financial institutions, as well as the government and public administration sector. These concerns include the efficiency of property and business appraisers’ activity and professional training, academic and continuing education, certification, and assessment of appraisers’ performance. This article analyses property and business appraisers’ academic and continuing education experience, as well as important issues in Lithuania and internationally. The article employs methods of systematic analysis, comparison, and social modelling. The aim of the article is to describe the experience of property and business appraisers’ education, certification, performance, and to formulate and suggest the processes of qualitative development of strategic directions. [From the publication]

ISBN:
9786094596988
Related Publications:
  • Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos raida : teisinis, metodologinis ir organizacinis aspektai / Birutė Galinienė, Darius Juškaitis. Verslo ir teisės aktualijos. 2012, t. 7(1), p. 67-84.
  • The Professional and etchical potential of Lithuanian property valuers / Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas and Steponas Deveikis. International journal of strategic property management. 2005, vol. 9, no. 1, p. 43-50.
  • Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos / Birutė Galinienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 351 p.
  • Turto vertintojo profesijos branda : proceso valdymas / Albinas Marčinskas, Birutė Galinienė. Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 157-167.
  • Vertintojų veiklos efektyvumo prielaidų ir galimybių savianalizė / Birute Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Lietuvos turto vertintojai - 15 metų veiklos patirtis ir ateities perspektyvos : jubiliejinių metų konferencijos leidinys / sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Steponas Deveikis. Vilnius: Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2009. P. 128-136.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58692
Updated:
2020-06-18 15:22:27
Metrics:
Views: 19
Export: