Mokytojų gebėjimai vertinti besimokančiųjų mokymosi laimėjimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų gebėjimai vertinti besimokančiųjų mokymosi laimėjimus
Alternative Title:
Teachers’ ability to assess learners learning outcomes
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 1 (62), p. 185-197
Keywords:
LT
Mokymosi ir vertinimo ryšys; Mokymosi laimėjimai; Mokytojo kompetencijos; Mokytojų poreikiai.
EN
Learning and assessment relation; Learning outcomes; Teacher skills; Teachers needs; Teachers' skills; Teaching, learning and assessment communication.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas mokymosi laimėjimų vertinimo procesas, ypatingą dėmesį skiriant mokytojų vertinimo gebėjimams nustatyti. Keičiantis vertinimo koncepcijai, t. y. pereinant nuo vien tik žiniomis paremto vertinimo prie mokymosi laimėjimų vertinimo, keičiasi ir vertinimo proceso reikalavimai, ypač aktualus tampa mokytojų vertinimo gebėjimų tobulinimas. Atliktas kiekybinis tyrimas, išanalizuoti 2000 mokytojų atsakymų, susijusių su mokymosi laimėjimų vertinimo gebėjimais, leidžia numatyti tobulinimosi kryptis šioje srityje. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the learning outcomes assessment process, with special emphasis on teachers’ assessment skills identification. Changing the concept of assessment, i.e., transition from a mere knowledge to the assessment of learning outcomes, also changing requirements for evaluation process, and is especially important teachers evaluation capacity development. Conducted quantitative study, analyzed the 2000 teachers’ responses, related to learning outcomes assessment abilities, enables provide for development trends in this area. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47214
Updated:
2018-12-17 13:34:06
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: