Mokinių tarpasmeniniai santykiai adaptuojantis naujoje gimnazijos klasėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių tarpasmeniniai santykiai adaptuojantis naujoje gimnazijos klasėje
Alternative Title:
Students’ interpersonal relationship during the adaptation in a new gymnasium class
In the Journal:
Pedagogika. 2015, 117, p. 221-224
Keywords:
LT
Adaptacija; Gimnazija; Mokinio savijauta; Paauglių santykiai.
EN
Adjustment; Adolescent relationships; Adolescents relationships; Gymnasium; Student feeling; Student feelings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pirmos gimnazijos klasės mokinių tarpasmeniniai santykiai naujoje gimnazijos klasėje bei šiuos santykius lemiantys veiksniai. Atlikto empirinio tyrimo duomenys patvirtino, kad mokinių tarpasmeniniai santykiai vaidina ryškų vaidmenį pirmos gimnazijos klasės mokiniams adaptuojantis gimnazijos bendruomenėje. Tyrimo tikslas – nustatyti, kokie veiksniai lemia pirmos gimnazijos klasės mokinių tarpasmeninius santykius adaptuojantis naujoje gimnazijos klasėje. Tyrimo objektas – pirmos gimnazijos klasės mokinių tarpasmeniniai santykiai, adaptuojantis naujoje gimnazijos klasėje. Kiekybinis ir kokybinis tyrimai buvo atliekami laikantis tyrimo etikos. Tyrimo koncepcija buvo pristatyta gimnazijos administracijai, mokytojams ir mokiniams, sutikusiems dalyvauti tyrime. Kiekvienam dalyviui buvo paaiškinti tyrimo uždaviniai, garantuojamas anonimiškumas, paliekama laisvo apsisprendimo galimybė dalyvauti tyrime. Tyrimas buvo atliekamas tik gavus atitinkamus gimnazijos administracijos ir tėvų leidimus. Kad būtų patogiau, tyrimas buvo organizuojamas respondentams tinkamu metu. Apklausoje dalyvavo 482 pirmų gimnazijos klasių mokiniai bei 377 mokytojai.Gauti tyrimo duomenys parodė, kad mokinių tarpasmeniniai santykiai naujoje gimnazijos klasėje priklauso nuo to, ar jie adaptuodamiesi gimnazijoje, jaučiasi tos gimnazijos bendruomenės nariais, yra saugūs, gerbiami, iš jų nesityčiojama, taip pat nuo turimo draugų skaičiaus naujoje klasėje. Būtina pažymėti, kad naujų draugų susiradimui klasėje įtakos turi gimnazijos psichologinis klimatas bei patiriamos patyčios iš mokinių. Pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosfera yra pamatinis dalykas adaptacijos metu, leidžiantis konstruktyviai spręsti problemas ir sudaryti sąlygas atsiskleisti kiekvieno pirmos gimnazijos mokinio asmenybei. Taip pat nustatyta, kad pirmos gimnazijos klasės mokinių šeimos struktūra turi įtakos besiformuojantiems tarpasmeniniams santykiams naujoje klasėje. Pirmos gimnazijos klasės mokiniams, kurių naujai suformuotose gimnazijos klasėse nesimoko nė vienas buvęs VIII klasės narys, palankiau vertina laiko praleidimą su naujais bendraklasiais nei tie mokiniai, kurių naujose klasėse mokosi buvę VIII klasės nariai. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENThe study described in this article analyses the interpersonal relationships between the classmates in their first grade of gymnasiu, as well as the factors influencing on these relations. Empirical study has confirmed the interpersonal relationships between the first-grade gymnasium students to play an important role in their adjustment to the school community. The aim of the study: to determine the factors regulating the interpersonal relationships between the first-grade gymnasium students during their adjustment in the school community. The object of the study: the interpersonal relationships between the first-grade gymnasium students during their adjustment in the school community. Both qualitative and quantitative surveys were carried out following the research ethics. The concept of the study was presented to the administration, teachers and students of the gymnasium involved in the study. Every participant received the explanation of the goals of the study, was guaranteed the anonimity and was ensured a free personal choice for participation. The research was conducted only on the approval of the administration of gymnasium and the students’s parents. The timing of surveys was adapted to the respondents’ comfort. The total of 482 first-grade gymnasium pupils and 377 teachers participated in the quantitative survey. [...].The obtained data has shown that the interpersonal relationships in the newly formed class of gymnasium depend upon the following factors active during the adaptation process: perception of a membership in gymnasium‘s community, feelings of safety and respect, absence of bullying, number of earlier-formed friendships in the class. It’s worth noticing that the psychological climate in school as well as bullying affect the formation of new friendship bonds within a new class. The very basis of the adaptation process is the atmosphere of trust and collaboration. It facilitates the constructive problem-solving and encourages the personalities of the gymnasium first-grades to unfold. We have also discovered that the familial strucure of the students influences the formation of interpersonal relationships in their new class. Pupils placed into completely newly-formed classes, which exclude any former classmates from the 8th grade of school, have displayed a more favourable attitude towards spending time with their new classmates. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54396
Updated:
2018-12-17 13:58:43
Metrics:
Views: 65    Downloads: 3
Export: