Paauglių ateities orientacijų ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių ateities orientacijų ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Characteristics of the Future Orientation of Adolescents
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
111 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTNorėdamas pasirinkti realius ateities tikslus, paauglys turi suderinti savo individualius motyvus su sociokultūriniais reikalavimais, normomis ir galimybėmis. Ateities orientacija apima ateities tikslus, laukimus ir su tuo susijusį nerimą, o taip pat ir strategijas, padedančias siekti numatytų tikslų. Tačiau paauglystė yra sudėtingas amžiaus tarpsnis ir bręstančiam žmogui nėra lengva pasirinkti adekvačius tikslus ir tinkamas strategijas jiems įgyvendinti. Šio darbo tikslas – nustatyti paauglių ateities orientacijų ir jų akademinių pasiekimų bei lyties santykio ypatumus. Tyrime dalyvavo 391 Vilniaus miesto vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų aukštesniųjų klasių moksleiviai, kurių amžius yra nuo 14-17 m., iš jų 161 vaikinas ir 230 merginų. Nustatyta, kad aukštų ir vidutinių akademinių pasiekimų paaugliams labiau būdingi ateities tikslai, orientuoti į pasiekimus (išsilavinimą), ateities tikslai ir baimės yra labiau socialiai orientuotos, negu žemų akademinių pasiekimų paaugliams, kuriems būdinga didesnė orientacija į save. Aukštų akademinių pasiekimų paauglių ateities orientacijos yra sudėtingiausios, jie taiko daugiau kognityvinių strategijų lyginant su žemų ir vidutinių akademinių pasiekimų paaugliais. Merginų ir vaikinų ateities orientacijos atitinka tradicinius lyties vaidmeniui keliamus reikalavimus, tačiau merginoms yra labiau būdinga aktyvesnė pasiekimų orientacija (išsilavinimo tikslai). Merginų ateities baimės parodo jų didesnę orientaciją į tarpasmeninius santykius, vaikinų baimės parodo jų labiau globalią orientaciją. Vaikinai planuoja toliau į ateitį nei merginos.

ENIn order to choose realistic goals for the future, an adolescent must coordinate his/her individual interests with the socio-cultural requirements, norms and opportunities. The future orientation includes future goals, expectation and the related anxiety, as well as strategies that help seeking the planned goals. However, adolescence is a difficult period and it is not easy for a growing-up person to choose adequate goals and the strategies suitable for their attainment. This work aims to determine the relation between the future orientations of adolescents and their academic achievement and gender. 391 14-17 years old higher-grade students of Vilnius city’s comprehensive secondary schools (161 boys and 230 girls) took part in the research. It was found that adolescents with high and average academic achievements typically had future goals that were oriented towards achievements (education) and their future goals and anxieties were more socially oriented than those of adolescents with low academic achievements who were characterised by greater focus on themselves. The future orientations of adolescents with high academic achievements were the most complex: they applied more cognitive strategies than adolescents with average and low academic achievements. The future orientations or girls and boys fitted the traditional gender role requirements; however, girls had a more active achievement orientation (educational goals). The girls’ anxieties toward the future indicated their higher orientation to interpersonal relations, while the boys’ anxieties indicated their more global orientation. Boys planned further into the future than girls.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11568
Updated:
2022-02-07 20:08:51
Metrics:
Views: 22
Export: