Teisės sociologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės sociologija
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015.
Pages:
496 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Teisės sociologija; Lietuva; Liberalioji demokratija; Visuomenė ir teisė; Socialiniai tyrimai; Sociologijos funkcijos; Modeliavimas; Kontrolė.
EN
Sociology of law; Lithuania; Liberal democracy; Law and society; Social research; Functions of sociology; Modeling; Control.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos visuomenė gyvena liberaliosios demokratijos sąlygomis, kurioms esant dauguma skirtingos prigimties socialinių santykių atsiranda, kuriami, keičiami ir pasibaigia teisės idėjų ir normų pagrindu. Todėl mūsų visuomenės nariai turi išmanyti teisės socialinį vaidmenį ir jos veikimą. Visa tai aiškina teisės sociologija. Šio vadovėlio paskirtis – supažindinti socialinių mokslų studentus ir plačiąją visuomenę su teisės socialiniu vaidmeniu liberaliosios demokratijos visuomenėje, atskleisti visuomenės ir jos socialinių grupių požiūrių į teisę pažinimo metodologiją, teisės socialinio atsiradimo, veikimo ir raidos dėsningumus, socialinių veiksmų ir sąlygų poveikį teisėtumo apsaugai ir teisės normų veiksmingumui, teisės politikos ypatumus. Vadovėlis skiriamas aukštųjų mokyklų studentams ir doktorantams bei visiems besidomintiems teisės socialiniu vaidmeniu ir jos veikimu.

ENThe society of the Republic of Lithuania is living under conditions of liberal democracy, under which most of the social relations of different nature emerge, develop, change and end on the basis of legal ideas and norms. Therefore, members of our society must be aware of the social role of the law and its functioning. All this is explained by the sociology of the law. The purpose of this textbook is to introduce students of social sciences and the general public to the social role of law in the society of liberal democracy, to reveal the methodology of knowledge on the attitude of the society and its social groups towards the law, the regularities of the social occurrence, functioning and development of the law, the impact of social actions and conditions on the protection of legality and efficiency of legal norms, and peculiarities of legal policy. The textbook is intended for high school students, doctoral students and for anyone interested in the social role of the law and its functioning.

ISBN:
9789955196907; 9789955196914 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54233
Updated:
2020-12-23 14:44:56
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: