Santykių marketingas: teoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santykių marketingas: teoriniai aspektai
Alternative Title:
Relationship marketing: theoretical aspects
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2006, [t.] 7, Nr. 4, p. 254-262
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais santykių marketingas jau yra įsitvirtinęs modernioje gamybinio ir paslaugų verslo praktikoje. Lietuvoje ši verslo koncepcija dar tebėra pradinės raidos stadijos. Straipsnyje nagrinėjama santykių marketingo samprata ir jos evoliucija įvairių marketingo teorijų kontekste. Analizuojami pagrindiniai santykių marketingo taikymo principai ir metodai. Atskleidžiamos esminės marketingo santykių taikymo prielaidos ir įtakos veiksniai. Tyrinėjama santykių marketingo specifika paslaugų rinkoje, vertinamos paplitusių santykių marketingo metodų ir formų adaptavimo galimybės šioje sferoje. Daroma išvada, kad santykių palaikymas ir šalių partnerystė padeda formuoti įmonės kompetenciją ir konkurencinį pranašumą. Remiantis pastarųjų metų empiriniais tyrimais teigiama, kad santykių marketingas paslaugų įmonėse tampa itin savrbiu sunkiai nukopijuojamu konkurencinių pranašumų formavimo būdu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Santykių marketingas; Klientų pritraukimas; Ryšio palaikymas ir stiprinimas; Vartotojų lojalumas; Relationship marketing; Attracting clients; Support and stregthening of connections; Customer loyality.

ENLately marketing of relationships is already established in the modern production and service business practices. In Lithuania this business concept is still at the beginning of its development. The article analyses the concept of marketing of relationships and its evolution in the context of various marketing theories. The main principles and methods of applying marketing of relationships are analysed. Essential prerequisites and influence factors of application of marketing of relationships are revealed. Specific features of marketing of relationships on the service market are studied evaluating opportunities for adaptation of spread methods and forms of marketing of relationships in this area. A conclusion is drawn that maintaining of relationships and partnership of parties help to form the company competence and competitive advantage. Based on recent empirical studies a statement is made that marketing of relationships in service companies is becoming a particularly important way for shaping competitive advantages which are difficult to copy.

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5344
Updated:
2018-12-17 11:47:34
Metrics:
Views: 69    Downloads: 29
Export: