Model of influence of business ethics on competitiveness of service enterprise

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Model of influence of business ethics on competitiveness of service enterprise
Alternative Title:
Verslo etikos įtakos paslaugų įmonės konkurencingumui modelis
In the Journal:
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Konkurencija / Competition; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTNors yra atlikta nemažai tyrimų, tačiau pastebima, kad etikos problemos nėra iki galo išspręstos. Nėra vieningo verslo etikos apibrėžimo, vieningo atskirų verslo etikos cementų asortimento, atlikta vos keletas bandymų siekiant sudaryti verslo etikos modelį ir nustatyti jo įtaką įmonių konkurencingumui. Verslo etika buvo suskaidyta į atskirus elementus nustatyta šių atskirų elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo indeksams, panaudojant koreliacijos koeficientus. Koreliacijos koeficientai apskaičiuoti taikant atsitiktinumų koeficiento ir sąsajos nustatymo indekso (angl. Association Rate Index) formules. Tyrimas parodė, kad didžiausią įtaką įmonių konkurencingumui turėjo įsipareigojimų laikymasis dėl įmonės įvaizdžio (koreliacijos koeficientas – 0,50) ir vadovavimo stiliaus įmonės įvaizdžiui (0,54), taip pat garantijos dėl patikimos informacijos apie paslaugas įmonės pajamoms (0,58); mokesčių tvarkos laikymasis įmonės pajamoms (0,63); įsipareigojimų laikymasis dėl pardavimų (0,66) ir įsipareigojimų laikymasis įgyvendinant inovacijas (0,56). Kai kurie elementai (vadovavimo stilius, įsipareigojimų laikymasis, mokesčių tvarkos laikymasis) turėjo teigiamos įtakos keturiems ar penkiems konkurencingumo rodikliams, kai tuo tarpu kiti (greita reakcija į vartotojų poreikius, ekologijos reikalavimų ir įstatymų laikymasis) sąlygojo tik du. Prasčiausia situacija sąžiningos konkurencijos srityje (visi konkurencingumo koreliacijos koeficientai buvo neigiami).Koreliacija tarp verslo etikos elementų ir konkurencingumo indeksų parodė, kad dažnai priklausomybė tarp įmonių veiklos rezultatų ir verslo etikos atskirų elementų yra atvirkštinė. Todėl siekiant sustiprinti įmonių konkurencingumą siūloma naudoti tuos verslo etikos elementus, kurių teigiami koreliacijos koeficientai su įmonių efektyvumo indeksais yra didžiausi. Atsižvelgiant į strateginius įmonių tikslus, jos turėtų pasirinkti tuos verslo etikos elementų derinius, kurie duotų didžiausią efektą siekiant pasirinktų tikslų. Šiame straipsnyje teigiama, kad recesijos sąlygomis būtų tikslinga pasirinkti tokius elementų derinius, kurie vaizduojami sukurtame modelyje. Jei įmonės strateginis tikslas – gauti kuo daugiau pajamų (tai ypač svarbu recesijos sąlygomis), ji turėtų daugiausia dėmesio skirti patikimos informacijos apie paslaugas garantijoms, komunikavimo etikai, vadovavimo stiliui, laikytis mokesčių ir įstatymų reikalavimų. Pakilimo laikotarpiu tinkamiausias tas derinys, kuris sąlygoja rinkos augimą, t. y. reikia greitai reaguoti į vartotojų poreikių pokyčius, vadovavimo stilių, komunikavimo etiką inovacijų skatinimą ir laikytis įstatymų. Taigi pasiūlytas modelis padės paslaugų įmonėms pasirinkti tinkamas strategijas, kad galėtų pritaikyti kuo efektyvesnius verslo elementus, didindamos savo konkurencingumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konkurencingumas; Organizacijos rezultatyvumas; Paslaugos; Paslaugų įmonė; Verslo etika; Verslo etika, paslaugų įmonė; Business ethics; Business ethics, service enterprise, organizational performance; Competitiveness; Organizational performance; Service enterprise; Services.

ENBusiness ethics as well as organizational culture are as old as business itself. Though many researches have been carried out, lots of books and articles have been published, the problems of business ethics are not discovered in full. There is no single definition of business ethics as well as single range of individual elements and in particular there are only few attempts to construct the model of business ethics and its influence on competitiveness of an enterprise. By now, many researches have been carried out; more than 1600 articles have been published in Journal of Business alone. Therefore business ethics becomes an important creative factor in everyday business life. Interest of enterprises in business ethics has fallen down during the recession, but it still remains as an integrated set of options, demonstrating how to create and achieve value in the long term. There are very few attempts on modeling the business ethics by separate elements as well as competitiveness of enterprises by elements. Thus in the article it is attempted to compose the model of influence of separate elements of business ethics on competitiveness indicators. Research carried out by the authors in 2008 in Lithuania (133 respondents from different service enterprises were interviewed) shows that business ethics influence the organization's competitiveness. The research discovered the main elements of organizational ethics that influence the main indexes of organizational performance (in the article these are presented in the form of a model). The research showed that the proper use of business ethics can ensure a competitive advantage of an organization. The study also showed that the majority of the interviewees faced ethical problems in work environment. Thus, each organization should create and implement its own ethics code, discuss ethical issues that are legally and ethically addressed to colleagues and also to the partners. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25409
Updated:
2018-12-17 12:42:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: