Literatūrinio turizmo žinomumo didinimas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Literatūrinio turizmo žinomumo didinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Increasing the awareness of literary tourism in Lithuania
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTLiteratūrinis turizmas yra sudėtingas kultūrinis reiškinys, kuris išreiškiamas įvairiomis formomis, norint parodyti ryšį tarp praeities ir šiuolaikinės kultūrų, tuo pačiu sukuriant skirtingą patirtį atskiroms žmonių grupėms. Literatūra skatina žmonių suvokimą ir norą aplankyti vietas, kuriose vyko pačios knygos kūrimo procesas, tai gali būti rašytojų namai, gimtinė ar kitos vietos, susijusios su kūriniu ir / ar jo autoriumi. Santykis tarp literatūros ir turizmo atsirado jau romėnų laikais (Richards, 2018). Nepaisant šios ilgos istorijos, rodos, kad literatūrinis turizmas pritraukė mokslo interesus ne tik praėjusio šimtmečio pabaigoje (O’Connor ir Kim, 2014), šis interesas nuolat palaipsniui augo jau nuo romėnų laikų, apie tai liudija dabar pasiekiamas didelis publikacijų skaičius. Šie leidiniai dažni: jie rodo, kad literatūra sukuria svajones, o turizmas realizuoja tas svajones (Gentile ir Brown, 2015). Literatūrinis turizmas įtvirtina savo pozicijas pasaulyje, tačiau Lietuvoje ši turizmo rūšis yra mažai žinoma, todėl smarkiai plečiantis turizmo rinkai atkreiptinas dėmesys ir į Lietuvoje esančius literatūrinio turizmo objektus. Pastebėtina, kad didelė dalis šalies gyventojų atostogauja, keliauja ir ilsisi šalies viduje. Remiantis Valstybinio turizmo departamento duomenimis (2018) Lietuvoje per 2018 metus pagrindines (ilgiausias metų atostogas) praleido 70 proc. vietinių turistų, o likusi dalis – virš ketvirtadalio – užsienyje, dažniausiomis priežastimis keliauti savame krašte įvardijamas noras pažinti naujas vietas, jų grožį. Unikali gamta, literatūrinių objektų gausa, istorinės vietovės daro Lietuvos kraštą išskirtiniu ir sudaro sąlygas turizmo vystymui.Lietuva jau nuo seno garsėja įžymiais rašytojais ir jų darbais, deja, literatūrinio turizmo potencialas nėra maksimaliai išnaudojamas ir ši sritis nėra pakankamai ištirta. Todėl aktualu ištirti kokiais būdais ir priemonėmis pasitelkus galima didinti literatūrinio turizmo žinomumą. Temos aktualumas. Lietuva – tai šalis turtinga savo istorija ir literatūra. Didėjant vietinio turizmo poreikiui ir norui pažinti savo kraštą, atkreiptinas dėmesys ir į literatūrinio turizmo žinomumo didinimą. Literatūrinis turizmas taip pat yra viena iš veiklų, kuri duoda papildomų pajamų, o tai svarbi parama ne tik turizmui, bet ir pačiai kultūrai. Kadangi literatūrinis turizmas glaudžiai siejasi su kultūros istorija ir gyvenimu, papročiais bei jausmais, svarbu pasirinkti tinkamas priemones, siekiant didinti šios turizmo rūšies žinomumą. Tyrimo problema. Mažas literatūrinio turizmo žinomumas. Straipsnio tikslas. Išanalizavus žinomumo didinimo elementus, sukurti literatūrinio turizmo žinomumo didinimo modelį. Straipsnio uždaviniai: 1. Išanalizuoti žinomumo didinimo elementus; 2. Apžvelgti literatūrinio turizmo situaciją Lietuvoje; 3. Pateikti literatūrinio turizmo žinomumo didinimo modelį. Tyrimo objektas – literatūrinio turizmo žinomumo didinimas. Tyrimo metodai. Nagrinėjant problemą teoriniu lygmeniu, taikoma mokslinės literatūros užsienio ir lietuvių kalba analizė. Tyrimo rezultatai parodė kaip integruojant skirtingus santykių marketingo elementus, galima sukurti bendrą modelį, siekiant didinti literatūrinio turizmo žinomumą. [Iš Įvado]

ENLiterary tourism is a complex cultural phenomenon that is expressed in various forms to show the connection between past and modern cultures, while creating different experiences for different audiences. While literary tourism is consolidating its position in the world, this type of tourism unfortunatelly is little known in Lithuania. Since tourism belongs to the service sector, and literary tourism itself is associated with the provision of emotions and other intangible benefits to the tourist, the work is based on the concept of relationship marketing. The aim of this article is to analyze the elements of relationship marketing and the main aspects of how to increase awareness of literary tourism in Lithuania. Based on the theoretical analysis, a model for raising awareness of literary tourism has been developed. In this model combines the main value dimensions with awareness-raising elements: value creation and value communication. Depending on the tourists needs and wishes it is possible to establish a connection with the tourist and initiate communication that reflects the values and benefits provided by literary tourism. [From the publication]

DOI:
10.7220/2538-6778.2020.23
ISSN:
1822-6736; 2538-6778
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103074
Updated:
2023-12-22 18:16:30
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: