Polinksnių vartosenos variantai medicininėje kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Polinksnių vartosenos variantai medicininėje kalboje
Alternative Title:
Variations of the usage of postpositions in medical language
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Kalbos vartojimo normos; Medicininė kalba; Polinksniai; Standard language; Language norms; Medical language; Postpositions.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos vartojimas / Language use; Medicininė kalba; Polinksniai.
EN
Language norms; Medical language; Postpositions; Standard language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos polinksnių dėka ir (su) pagalba vartojimo normos ir jų kaitos tendencijos bendrinėje lietuvių kalboje, analizuojami jų vartosenos variantai biomedicinos mokslų studentų specialybės kalboje, siekiant nustatyti dažniausius minėtų polinksnių netaisyklingos vartosenos atvejus. Remiantis mokslinės literatūros analize galima teigti, jog polinksnio dėka reikia vengti vengtinos ne žmogaus sukeltai pozityviai būsenai nusakyti. Junginiai su tariamuoju polinksniu pagalba, žymintys įrankį ar kitą priemonę, padėjusį arba tarpininkavusį asmenį, pagal bendrinės kalbos normas yra neteiktini. Pagal empirinio tyrimo rezultatus nustatyta, jog polinksnis dėka būdui ar priemonei reikšti bei tariamasis polinksnis pagalba priemonei reikšti nebūdingas biomedicinos mokslų studentų kalbai. Tariamasis verstinis polinksnis pagalba medicininėje kalboje netaisyklingai vartojamas padėjusiam arba tarpininkavusiam veikėjui reikšti, tačiau šie vartosenos variantai biomedicinos studentų dažnai vertinami kaip taisyklingi. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir numatoma, kaip tobulinti specialybės kalbos įgūdžius bei vengti netaisyklingos kai kurių polinksnių vartosenos. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the standards of the usage of the postpositional phrases with dėka and (su) pagalba and the tendencies of using them in the professional language of medical students. The research shows that the postpositional phrase ko dėka should not be used to express a cause, unfavourable outcome or condition, and the noun pagalba is often used as an incorrect postposition in professional language of medical students. The analysis of scientific literature and the results of the empirical research confirm that the phrases with the postposition dėka should be avoided while talking about a favourable condition; and when used to denote a tool, mechanism, some other, even abstract, means or a person who helps or mediates. The phrases with the assumed postposition pagalba should be replaced. The postposition dėka and the assumed postposition pagalba are rarely used in the professional language of medical students to express means; however, the assumed postposition pagalba is quite frequently used incorrectly to denote a person who helps or mediates. The article provides recommendations for improving the professional language skills and avoiding incorrect usage of some postpositions. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93032
Updated:
2022-01-28 14:12:42
Metrics:
Views: 15
Export: