Draudimo įmonių paslaugų teikimo tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo įmonių paslaugų teikimo tyrimas
Alternative Title:
Survey on organization of services provided by insurance companies
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2008, Nr. 4 (45), p. 47-60
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Draudimas / Insurance.
Summary / Abstract:

LTLietuvos draudimo rinka - tai sparčiai besiplėtojanti rinka, kuriai būdinga didelė konkurencija. Straipsnyje apžvelgtas draudimo įmonių paslaugų teikimas. Nagrinėtos draudimo paslaugų pardavimo kanalų pasirinkimo priežastys, tirtas įvairių veiksnių ir naujovių draudimo įmonėse vertinimas. Tyrimo metu nustatyta, kad daugiausia respondentų draudimo sutarčiai sudaryti rinkosi draudimo įmonės darbuotojus ir tarpininkus. Šiuos draudimo paslaugų pardavimo būdus respondentai pasirinko dėl skirtingų priežasčių. Reikia pabrėžti, kad draudimo įmonės sėkmė ir puikūs rezultatai priklauso nuo įmonės darbo organizavimo, siekiant patenkinti klientų poreikius, pritraukti naujų klientų. Tyrimo metu nustatyti veiksniai, kuriuos respondentai labiausiai vertina: teisingai apskaičiuoti draudimo išmokas, išaiškinti draudimo sutarties sąlygas ir tai, kada žala nebus atlyginama, greitai sumokėti už žalą, svarbus draudimo įmonės patikimumas. Nustatyta, kad kas antras respondentas nuo 26 metų, turintis įvairų išsilavinimą, palankiai vertina žalų registravimą telefonu ir tik kas penktas - nepalankiai. Kas antras respondentas palankiai vertina draudimo sutarčių pardavimą internetu ir draudimo sutarčių siuntimą paštu. Daugėjant interneto vartotojų, daugiau bus ir besinaudojančių interneto paslaugomis sudarant draudimo sutartis. Tyrimo metu nustatyta, kad tik kas ketvirtas klaipėdietis palankiai vertina draudimo sutarčių pardavimą prekybos centrų kasose.Reikšminiai žodžiai: Draudimas; Draudimo paslaugos; Draudimo tarpininkai; Draudimo įmonės; Teikimas; Insurance; Insurance companies; Insurance intermediaries; Insurance services; Of services; Organization.

ENThe Lithuanian insurance market is a rapidly developing market marked with intense competition. The article reviews the provision of services by insurance companies. The reasons for choosing channels for selling insurance services as well as the evaluation of various factors and novelties in insurance companies are analysed. In the course of the research, it has been established that the majority of the respondents have chosen to conclude insurance agreements with employees of insurance companies or their agents. The respondents chose these methods of buying insurance services for several reasons. It should be noted that the success and perfect results of an insurance company depend on the company’s work organisation seeking to satisfy clients’ demands and to attract new clients. The following factors, which are mostly appreciated by the respondents, were identified in the course of the research: accurately calculated insurance contributions, properly explained conditions of the insurance agreement and the cases where no compensation for the damage is provided, quick compensation of damages, losses, and the reliability of an insurance company. It has been established that every second respondent above 26 years of age and of different education speak in favour of the registration of damages via phone, and only every fifth of the respondents has a negative attitude towards it. Every second respondent favourably evaluates the opportunity to buy insurance agreements on the Internet and to receive them by mail. With the number of Internet users increasing, the number of clients wishing to conclude Insurance agreements via the Internet will be growing as well.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19938
Updated:
2022-11-14 13:01:40
Metrics:
Views: 47    Downloads: 3
Export: