Štuthofo koncentracijos stovykla ir lietuviai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Štuthofo koncentracijos stovykla ir lietuviai
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 27, p. 415-422
Keywords:
LT
20 amžius; Vokiečių okupacija, 1941-1944; Kaliniai / Prisoners; Koncentracijos stovyklos / Concentration camps; Lietuviai / Lithuanians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Štuthofo koncentracijos stovyklos (tai buvo svarbiausia nacių koncentracijos stovykla Vakarų Prūsijoje) istorija, joje kalintų kalinių kategorijos ir tautinė sudėtis. Pateikiama žuvusiųjų kalinių statistika pagal valstybes ir tautinę priklausomybę. Pagrindinis dėmesys skiriamas Štuthofe kalėjusiems Lietuvos gyventojams. Štuthofo koncentracijos stovykla lietuvių istorinėje atmintyje ir literatūroje tapo nacių teroro simboliu. Tai liudija gausi memuarinė literatūra. Joje kalėjo bene daugiausia Lietuvos gyventojų (apie 4 tūkstančius). Tarp 28 valstybių piliečių, kalintų Štuthofe, Lietuva užima šeštą vietą. Pagrindinės Lietuvos gyventojų kategorijos, kalėjusios šioje stovykloje, buvo žydai, lietuviai inteligentai ir antinacinio pasipriešinimo dalyviai. Kalinių iš Lietuvos tautinė struktūra iki šiol nėra žinoma. Manoma, kad Štuthofe žuvo apie 600-1100 Lietuvos gyventojų. Straipsnyje apžvelgiamas žinomų lietuvių inteligentų, kalėjusių Štuthofo koncentracijos stovykloje, likimas. Keršydami už SS legiono mobilizavimo sužlugdymą, 1943 m. kovo 16-17 d. Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose gestapas suėmė 46 lietuvių veikėjus. Štuthofe turėdami "garbės kalinių" statusą (nuo 1943 m. gegužės 31 d.), jie pagelbėjo daugeliui vėliau į stovyklą patekusių tėvynainių.

ENThe article analyzes the history of the Stutthof concentration camp along with the categories of prisoners and national composition of the prisoners imprisoned there. Statistics about the state and national allegiance of the deceased prisoners is presented. The primary attention is devoted to the inhabitants of Lithuanian imprisoned in Stutthof. The Stutthof concentration camp has become the symbol of Nazi terror in the historical memory and literature of Lithuanians. Probably the greatest number of inhabitants of Lithuania (about 4 thousand) were prisoners in this concentration camp. Among the citizens of 28 states, imprisoned at Stutthof, Lithuania holds the sixth place. The main categories of Lithuanian population imprisoned in this camp were Jews, Lithuanian intellectuals and members of the anti-Nazi resistance. It is thought that about 600-1100 inhabitants of Lithuania perished in Stutthof. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Istorijos liudijimai Jono Rimašausko archyve Kento (JAV) universiteto bibliotekoje / Stasys Tumėnas. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2013, t. 16, p. 133-147.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/634
Updated:
2022-12-02 14:41:35
Metrics:
Views: 90    Downloads: 23
Export: