Kalbos variantiškumas paauglių akimis: lyties kintamasis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos variantiškumas paauglių akimis: lyties kintamasis
Alternative Title:
Variability of language in the eyes of teenagers: the variable of gender
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2013, t. 69, p. 219-268
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sociolingvistika; Lyties kintamasis; Sąmoningosios nuostatos; Nesąmoningosios nuostatos; Sociolingvistinis portretas; Sociolinguistics; Variable of gender; Conscious attitudes; Unconscious attitudes; Sociolinguistic portrait.
Keywords:
LT
Lyties kintamasis; Nesąmoningosios nuostatos; Sąmoningosios nuostatos; Sociolingvistika; Sociolingvistinis portretas.
EN
Conscious attitudes; Sociolinguistic portrait; Sociolinguistics; Unconscious attitudes; Variable of gender.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mokslinio projekto „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai" eksperimentų medžiaga. Tiriamasis straipsnio klausimas - ar lyties kintamasis yra reikšmingas dydis, diferencijuojantis jaunosios kartos lietuvių kalbos idealus. Sąmoningųjų ir nesąmoningųjų nuostatų eksperimentų duomenys leidžia svarstyti ir kitus kalbos variantiškumo verčių klausimus. Analizuojant eksperimentų, vykdytų aplink 7 didžiausius regioninius Lietuvos miestus ir Vilniuje (bendra eksperimento dalyvių imtis - 1451 devintos ir dešimtos klasės mokinys iš 23 Lietuvos mokyklų), medžiagą, eskizuojami sociolingvistiniai kalbinės gimtinės, didmiesčio kalbos ir bendrinės kalbos atstovų sociolingvistiniai portretai. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the material from experiments in the research project "Lithuanian language: ideals, ideologies and identity shifts". The research question is whether the variable of gender is a significant variable differentiating the Lithuanian language ideals of the young generation. The combination of experiments of the conscious and unconscious attitudes enables us to consider other issues of evaluations in relation to the variability of language. The analysis of the data of experiments carried out around 7 largest regional cities of Lithuania and Vilnius (the total sample of participants in the experiment - 1451 pupils of the ninth and tenth grade from 23 Lithuanian schools) allows us to sketch sociolinguistic portraits of the representatives of linguistic homeland, big city language, and standard language. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52307
Updated:
2018-12-17 13:39:51
Metrics:
Views: 46    Downloads: 29
Export: