Jaunimo požiūris į angliškus žodžius suaugusiųjų kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo požiūris į angliškus žodžius suaugusiųjų kalboje
Alternative Title:
Young people's perception of English words in adult language
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2010, 83, p. 322-341
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Jaunimo kalba; Suaugusiųjų kalba; Angliški žodžiai; Youth; Youth language; Adult language; English words.
Keywords:
LT
Angliški žodžiai; Anglų kalba / English language; Jaunimas / Youth; Jaunimo kalba; Suaugusiųjų kalba.
EN
Adult language; English words.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti jaunimo požiūrį į suaugusį žmogų, savo kalboje įterpiantį angliškų žodžių bei ištirti, ar tokia kalba jaunimui atrodo tinkama vartoti viešojoje erdvėje. Analizė rodo, kad daugeliui jaunuolių tokia suaugusiojo kalba yra priimtina, įdomi ir šiuolaikiška. Tik nedidelė dalis moksleivių teigia, kad angliški intarpai keturiasdešimtmečio kalboje skamba kvailai ir dirbtinai. Tokį rezultatą galėjo nulemti keletas priežasčių: pirma, eksperimento tekste buvo pavartotos įprastos jaunimo kalbos anglybės. Galbūt į suaugusiojo kalbą įterpus specifiškesnių, jaunimo subkultūroms būdingų anglų kalbos žodžių, būtų gautas kiek kitoks, neigiamesnis, rezultatas. Antra, anglų kalbos žodžiai Lietuvos visuomenėje šiuo metu daro šiuolaikiškumo ir naujumo įspūdį, todėl jaunimo kalbą vartojantis suaugęs asmuo apibūdinamas kaip jaunatviškas, šiuolaikiškas, neturintis vaikų, įdomiai leidžiantis laisvalaikį, turintis draugų užsienyje. Visa tai atitinka jaunimui priimtiną modernų gyvenimo būdą. Grynai lietuviškai kalbėjusi moteris apibūdinta kaip tradicinio gyvenimo būdo atstovė – tokį asmenį norima matyti ir kaip televizijos laidos vedėją. Savo pasirinkimą respondentai grindžia tuo, kad televizijoje nedera vartoti svetimybių. Galima daryti prielaidą, kad Lietuvos kalbos politika daro įtaką jaunimo kalbinėms nuostatoms. Palyginus danų ir lietuvių moksleivių požiūrį į anglų kalbą suaugusiojo kalboje matyti, kad lietuvių jaunimui anglų kalba daro didesnį naujumo ir modernumo įspūdį, be to, lietuvių moksleiviams anglų kalbos vartojimas viešojoje erdvėje neatrodo priimtinas.

ENThe article seeks to reveal young people’s perception of English words in adult language and to analyse whether young people see this as appropriate use in public sphere. The analysis has shown that the majority of youngsters find this language of adults acceptable, interesting and modern. Only small part of pupils claim that English inserts sound stupid and superficial in a forty-years-old’s language. This results could have been determined by several reasons: first, English inserts popular among youngsters were used in the text of the experiment. It is presumed that if more specific English words typical for youth subculture had been used, the results would have been more negative. Second, English words used in contemporary society create an image of novelty, therefore, an adult using youngsters’ language is described as a youthful, modern, child-free person who has many friends abroad. All this corresponds to the modern way of life of youngster. A women using only Lithuanian language is described as a representative of traditional lifestyle. This person is regarded as a TV hostess. The respondents ground their choice on the fact that foreign words should not be used on TV. It can be assumed that the policy of the Lithuanian language influences linguistic attitudes of youngsters. Having compared the attitudes of Danish and Lithuanian scientists towards English words in adults’ language, it can be seen that the English language creates an image of novelty and modernity for Lithuanian youngsters. In addition, Lithuanian pupils do not think that it is proper to use the English language in public sphere.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29499
Updated:
2018-12-17 12:51:47
Metrics:
Views: 105    Downloads: 51
Export: