Geometrinių vaizdinių formavimasis pradinėse klasėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geometrinių vaizdinių formavimasis pradinėse klasėse: disertacija
Alternative Title:
Formation of geometric shapes in primary forms
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
163 p
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005. Bibliografija.
Reviews:
Recenzija leidinyje Pedagogika. 2006, 81, p. 145-146
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Formation of geometric images at primary school stages Vilnius, 2005 39 p.: schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama geometrinių vaizdinių formavimo efektyvinimo problematika (geometriniais vaizdiniais vadinami geometrijos turinio elementų suvokinių atgaminimo rezultatai). Atsakymo į probleminį klausimą ieškota derinant filosofinį, matematinį, pedagoginį, psichologinį, lingvistinį ir estetinį požiūrius. Išanalizuotas geometrinių vaizdinių formavimosi mechanizmas. Ištirtos pradinių klasių mokinių geometrinių vaizdinių formavimosi ypatybės. Tarpusavyje palygintos skirtingos geometrinių vaizdinių formavimo technologijos. Nauja yra tai, kad disertacijoje apibrėžta šaltinių, metodų, imties, laiko trianguliacija grindžiama holistinė pradinio geometrinio ugdymo samprata. Siejant geometrinių vaizdinių lygių (van Hiele, 1999) ir geometrinio vaizdinio struktūros (Якиманская, 1989) koncepcijas, atrastas teorinis pagrindas nedideliems geometrinių vaizdinių pokyčiams matuoti, interpretuoti ir geometriniams vaizdiniams kryptingai formuoti. Tyrimo išvados grindžiamos 653 pradinių klasių mokinių užpildytų klausimynų duomenimis ir atliekant formuojamąjį eksperimentą surinktais kokybiniais duomenimis. Rezultatai gali būti taikomi rengiant būsimus pradinių klasių mokytojus. Atskleistomis mokinių geometrinių gebėjimų ugdymo pradinėse klasėse galimybėmis gali būti remiamasi sprendžiant pradinės ir vidurinės ugdymo pakopų perimamumo problemas. [Iš leidinio]

ENThe doctoral thesis examines the topic of making effective the formation of geometric shapes (geometric shapes are called the results of reproducing percepts of elements of the content of geometry). The answer to the problematic question was sought by adjusting philosophical, mathematical, pedagogical, psychological, linguistic and aesthetic approaches. The mechanism of the formation of geometric shapes was analysed. Peculiarities of the formation of geometric shapes of primary form pupils were examined. Different technologies of the formation of geometric shapes were compared. The novelty is that the triangulation of sources, methods, sample and time defined in the doctoral thesis is based on the holistic concept of primary geometric education. By relating the concepts of levels of geometric shapes (van Hiele, 1999) and structure of geometric shape (Якиманская, 1989), a theoretical basis was discovered for measuring and interpreting minor changes of geometric shapes and for purposeful formation of geometric shapes. The conclusions of the research are based on the data derived from questionnaires completed by 653 primary form pupils and qualitative data collected during the implementation of the formative experiment. The results may be applied in training would-be teachers of primary forms. The revealed possibilities of developing geometric capacities of pupils of primary forms may be taken into consideration in resolving the problems of continuity of the primary and secondary education stages.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10550
Updated:
2022-01-24 20:16:55
Metrics:
Views: 62    Downloads: 4
Export: