Conceptual metaphors in ironic references: the case of news headlines of Lithuanian and American websites

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conceptual metaphors in ironic references: the case of news headlines of Lithuanian and American websites
Alternative Title:
Konceptualiosios metaforos ironiškuose pasakymuose: internetinės Lietuvos ir Amerikos naujienų antraštės
In the Journal:
Filologija. 2013, Nr. 18, p. 173-184
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antraštė; Antraštės; Integracinė struktūra; Integracinės struktūros; Ironija; Konceptualioji metafora; Konceptualiosios metaforos; Konceptualusis derinimas; Blending; Conceptual metaphors; Conceptual methaphor; Headline; Integration network; Irony.
Keywords:
LT
Antraštė; Antraštės; Integracinė struktūra; Integracinės struktūros; Ironija; Konceptualioji metafora; Konceptualiosios metaforos; Konceptualusis derinimas.
EN
Blending; Conceptual metaphors; Conceptual methaphor; Headline; Integration network; Irony.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama 2006-2012 metų internetinių Lietuvos ir Amerikos naujienų antraščių ironija, kurios mentalinė struktūra pagrįsta konceptualiųjų metaforų modeliu. Taikoma G. Fauconnier ir M. Turnerio (2002) konceptualiojo derinimo teorija (jos teiginiai sietini su mentalinių erdvių ir konceptualiųjų metaforų teorijomis), leidžianti į ironiją pažvelgti kaip į mentalinių erdvių derinimą. Remiantis šia teorija, atskleidžiama, kaip iš įvesties erdvių per atrankiąją projekciją kuriama nauja, ironiška prasmė. Atliekant lietuviškų ir amerikietiškų antraščių tyrimą pastebėta, jog antraštėms yra būdinga mentalinė konceptualiųjų metaforų struktūra. Metaforomis pagrįstose įvesties erdvėse esančių priešingų elementų susidūrimas lemia ironišką prasmės perkėlimą. Lietuviškoms ironiškoms antraštėms būdinga ironija, pagrįsta „politika yra sportas“ ir „politika yra pasaka“ modeliais. Amerikietiškose antraštėse dominuoja ironija, pagrįsta konceptualiųjų metaforų „politika yra sportas“ ir „politika yra verslas“ modeliais. Politiniame diskurse konvencionalizuotų konceptualiųjų metaforų modeliu grindžiama ironija užtikrina sklandesnį tiek implikuotų mentalinių erdvių, tiek viso ironiško pasakymo suvokimą net tais atvejais, kai nėra pateikiamas kontekstas. [Iš leidinio]

ENIn this study, irony is analysed applying the theory of Conceptual Blending, developed by G.Fauconnier and M.Turner (the theory developed out of two traditions of cognitive lin guistics: the Theory of Conceptual Metaphors (Lakoff and Johnson, 1980) and the Theory of Mental Spaces (Fauconnier, 1985)). Blending has been presented as a scientific model which encompasses and explains a variety of divergent phenomena, and shows how new meanings can emerge from old information. It claims to be capable of accounting for such a dynamic phenomenon as irony and treats irony as a complex mental operation, which exploits the me chanism of Conceptual Blending. In the analysis of Lithuanian and American news headlines it has been noticed that both Lithuanian and American ironic headlines make use of a metaphoric mode, as the integration structures exploit the mental models of conceptual metaphors, e.g., "politics is sport" or "politics is a tale" in Lithuanian ironic headlines and "politics is sport" or "politics is business" in American ironic headlines. The analysis shows that the use of the conventionalized models of metaphors enables irony to be accessible without its context. Iro ny, in its own way, exploits metaphors which have been conventionalized in political discour se in general. Metaphor based input spaces (target and source) contain cardinally contrary elements, the clash of which supports the ironic shift of meaning. Though certain common patterns of metaphor-based ironies in news headlines are detected, it should be mentioned that each country retains its idiosyncrasy. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52217
Updated:
2018-12-17 13:40:17
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: