Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: teorinės prielaidos ir empiriniai radiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: teorinės prielaidos ir empiriniai radiniai
Alternative Title:
Transition of Lithuanian youth from education to the labour market: theoretical presumptions and empirical evidence
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2013, t. 24, Nr. 2, p. 82-91
Keywords:
LT
Jaunimas; Švietimo sistema; Darbo rinka; Perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką.
EN
Youth; Education; Labour market; Transition from education to the labour market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką. Straipsnio tikslas – pateikti jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką teorines prielaidas ir aptarti pagrindinius empirinius radinius. Teorinį tyrimo modelį sudaro daugelio mikro- (individualios charakteristikos) ir makrolygmens (struktūriniai, ekonominiai pokyčiai ir kt.) sociologinių, edukologinių, vadybinių ir ekonominių požiūrių sintezė bei nacionalinis jaunimo švietimo ir darbo rinkos politikos kontekstas. Straipsnyje pristatomi reprezentatyvios jaunimo (16-29 metų amžiaus) apklausos raštu duomenys Lietuvoje. Duomenų analizei buvo taikyti faktorinės, klasterinės analizės metodai, T testas ir kt. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad sėkmingam jaunimo perėjimui iš švietimo sistemos į darbo rinką yra labai svarbi praktika (profesinės veiklos) studijų metu bei adaptacija pirmajame darbe. [Iš leidinio]

ENPaper is aimed at analysis of Lithuanian youth from education to the labour market. The purpose of this paper is to disclose theoretical presumptions and present the empirical evidence of transition from education to the labour market. The theoretical model of the research is based on the synthesis of many micro-level (individual characteristics) and macro-level (structural, economical changes, etc.) sociological, educational science, management and economical approches, and the national context of youth, education and labour market policy. In this paper, data of the representative social survey in Lithuania were presented. For data analysis the following methods were applied: factor and cluster analysis, T test, etc. The research results allow to conlude that for succesful youth transition from education to the labour market succesful apprenticenship and adaptation in the first job are important. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51957
Updated:
2018-12-17 13:38:27
Metrics:
Views: 90
Export: