Studijų kokybės Lietuvoje išorinis vertinimas ugdymo paradigmų aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų kokybės Lietuvoje išorinis vertinimas ugdymo paradigmų aspektu
Alternative Title:
External assessment of studies in the context of education paradigmes in Lithuania
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 100, p. 128-134
Keywords:
LT
Studijų kokybės išorinis vertinimas; Ugdymo paradigma; Klasikinė ugdymo paradigma; Humanistinė laisvojo ugdymo paradigma.
EN
External quality assessment of studies; Education paradigm; Classical education; Humanistic liberal education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas studijų kokybės išorinio vertinimo funkcionavimas Lietuvai būdingiausių ugdymo paradigmų - klasikinės ir humanistinės — laisvojo ugdymo aspektu. Lyginamoji Lietuvos ir Vakarų Europos šalių studijų kokybės išorinio vertinimo analizė pagal kokybės vertinimo tikslus bei vertintojus (ekspertus, jų parinkimą ir veiklą) atskleidė studijų kokybės išorinio vertinimo sistemų skirtumus, o analizė pagal vertinimo objektą, vertinimo požymius, procedūras atskleidė šių sistemų panašumus. Straipsnyje atskleidžiama, kad Lietuvoje vis dar dominuoja tradicinė vertinimo nuostata — vertinti tam, kad būtų galima kontroliuoti, prižiūrėti, o Vakarų Europos šalyse dažniau vertinama skatinant tobulėti, studijų kokybės išorinio vertinimo proceso metu netik diagnozuoti trūkumus, pranašumus, bet ir konsultuoti, teikti metodinę ir dalykinę paramą. Analizuojant studijų kokybės išorinį vertinimą nustatyta ir pagrindžiama, kad studijų kokybės išorinio vertinimo sistema buvo kuriama remiantis klasikine ugdymo paradigma. Laisvojo ugdymo paradigmos poveikis studijų kokybės išorinio vertinimo sistemai yra pastebimas, tačiau nepakankamas, lyginant su Vakarų Europos šalių studijų kokybės išorinio vertinimo patirtimi bei Europos Sąjungos šalių strateginiais dokumentais. [Iš leidinio]

ENThe article covers theoretical and practical application of mostly used approaches in Lithuanian external quality assessment of studies in the context of education paradigm's: classical and humanistic liberal education. Comparative analysis of Lithuanian and West European external quality assessment of studies based on quality objectives and extrenal assessor (experts, their appointment and activities) revealed the differencies of external quality assessment of studies. The analysis, based on the object of assessment, performance indictors and assessment procedures, pointed out the similarities of the systems. It is evident from the article that the dominant attitude in Lithuanian external quality assessment remains the traditional one — evaluate with the purpose to control while the Western practice is based on the principles of assessment which enhance continuous quality development by providing professional and methodological support. When analyzing the external quality assessment of studies it has been identified that Lithuanian assessment system has been developed on the basis of classical education paradigm. There are evident indications of liberal education paradigm in the recent processes of modernization of education in the country. Yet, the pace of change is slow when benchmarking with global education challenges and European strategic development policy documents and institutional practice. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28413
Updated:
2018-12-17 12:49:38
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: