Transition of youth from education to the labour market : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transition of youth from education to the labour market: the case of Lithuania
Alternative Title:
Jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 3 (77), p. 30-40
Keywords:
LT
Jaunimas; Švietimo sistema; Darbo rinka; Perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką.
EN
Youth; Education; Transition; Labour market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką situacija, perėjimo iššūkiai ir problemos. Pasitelkiant teorinius požiūrius ir empirinius radinius, siekiama atskleisti sėkmingos integracijos iš švietimo sistemos į darbo rinką aspektus, pagrindines galimybes ir esminius iššūkius. Straipsnyje siekiama atsakyti į šiuos probleminius klausimus: kokie yra jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką pagrindiniai iššūkiai? Kokios įsidarbinimo perspektyvos jaunimui Lietuvoje? Kokia darbo rinkos politika yra vykdoma siekiant pagerinti jaunimo situaciją darbo rinkoje? Kaip vykdomos socialinės politikos priemonės gali pagerinti jauno žmogaus gyvenimo kokybę? Šio straipsnio tikslas yra atskleisti pagrindines galimybes ir esminius iššūkius jaunimui pereinant iš švietimo sistemos į darbo rinką. siekiant atskleisti jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką aspektus, Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame projekte „Jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: stebėsenos sistemos parengimas“ (TRANSMONITOR) buvo atlikti nacionalinio lygmens darbo rinkos, švietimo, ekonomikos sričių ekspertų pusiau struktūruoti interviu. Kaip atskleidė interviu analizė, jaunimo situacija darbo rinkoje yra išties problemiška. Ekspertų nuomone, jaunimo situacija darbo rinkoje yra sudėtinga ne tik dėl ekonominių sunkumų šalyje ir pasaulyje, bet ir dėl pasirinktų profesijų neatitikimo darbo rinkos poreikiams, jaunų žmonių, baigusių studijas, kompetencijų ir patirties trūkumo. Kitas svarbus veiksnys, kurį atskleidė ekspertų interviu, yra socialinio tinklo svarba jauno žmogaus kelyje tiek renkantis profesiją, tiek ieškant pirmojo nuolatinio darbo baigus studijas.Socialinis tinklas gali būti suprantamas kaip tam tikra socialinio kapitalo forma, apimanti jaunuolio tėvus ir draugus, o turimi socialiniai tinklai jaunuoliui gali būti naudingi patikimais patarimais apie perspektyvias profesijas ir darbo rinkos nišas. Socialinis tinklas, perspektyvi profesija nėra vieninteliai sėkmingos integracijos į darbo rinką mechanizmai. Ekspertai pastebi, jog pirmojo darbo ieškojimuose yra svarbios ir jaunuolio asmeninės savybės: komunikabilumas, iniciatyvumas, noras mokytis ir išmokti. Sparčiai besivystant technologijoms, svarbus jauno žmogaus gebėjimas prisitaikyti prie kintančių darbo sąlygų, gebėjimas greitai išmokti naujų dalykų ir susirasti atsakymus į rūpimus klausimus. Todėl vertinamas jauno žmogaus aktyvus įsitraukimas į neformalią veiklą studijų metų – tai, pasak ekspertų, atskleidžia jauno žmogaus potencialą mokytis, tobulėti, gebėjimą suderinti keletą veiklų. Analizė atskleidė ir jaunimo, esančio rizikos grupėje patirti ilgalaikį nedarbą, situaciją. Darbo rinkos, švietimo sistemos, politikos įgyvendinimo specialistų nuomone, jaunuoliai, baigę tik vidurinę mokyklą ir neįgiję kvalifikacijos bei jaunuoliai, gyvenantys atokiouse regionuose ar kaimo vietovėse, turi mažiau šansų susirasti nuolatinius darbus, kuriais būtų patenkinti. Jaunos merginos ir jaunos mamos taip pat buvo išskiriamos kaip jaunuolių grupė, kuriai lytis ir amžius apriboja sėkmingos integracijos į darbo rinką procesą. Tai susiję su stereotipinėmis darbdavių nuostatomis, jog jaunos moterys greitu laiku taps mamomis, o jaunos mamos yra praradusios reikiamus įgūdžius ir žinias. Ekspertų įžvalgos leidžia teigti, jog jaunimo situacija perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką procese yra sudėtinga ir reikalaujanti įvairių sričių specialistų dėmesio. [Iš leidinio]

ENThis paper discusses the transition of youth from education to the labour market in Lithuania. The purpose of this research is to identify trends and disclose main opportunities and essential challenges for a successful transition of youth from education to the labour market in Lithuania. The research problem can be defined by the following questions: what are the trends of youth transition from education to the labour market in Lithuania? What is the perspective for youth employment in Lithuania? Semi-structured interviews with experts working in the areas of employment, education, economy at the national level were carried out. The research results revealed that the main challenges concerning successful youth transition from education to the labour market are the following: the supply of professions mismatches the demands of the labour market, there is lack of compliance between educational system and labour market demands, youth often lacks necessary skills and personal qualities for a particular working place, Lithuanian lacks more profound labour market forecasts, etc. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44791
Updated:
2018-12-17 13:25:38
Metrics:
Views: 84    Downloads: 4
Export: