Vilniaus Žemutinės pilies gyventojų parazitologinė aplinka - tyrimų rezultatai ir archeoparazitologijos perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Žemutinės pilies gyventojų parazitologinė aplinka - tyrimų rezultatai ir archeoparazitologijos perspektyvos
Alternative Title:
Parasitological environment of the inhabitants of the Lower Castle in Vilnius - research results
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2013, t. 39, p. 53-72
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologija / Archaeology; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas per keletą pastarųjų tyrimų metų sukauptiems naujiems archeologinių ir parazitologijų tyrimų duomenims apibendrinti. Tekste analizuojamos Vilniaus pilių gyventojų gyvenimo sąlygos, jų mitybos ir tuštinimosi įpročiai, kasdienė higiena, aplinkos užterštumas parazitais bei su tuo susijusios problemos. Aptariama endoparazitų ir ektoparazitų viduramžių kultūriniuose sluoksniuose identifikavimo galimybės, sukauptų duomenų interpretavimo subtilumai, šių tyrimų rezultatų svarba ir perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archeoparazitologija; Endoparazitai; Ektoparazitai; Higiena; Viduramžių archeologija; Archaeoparasitology; Endoparasites; Ectoparasites; Hygiene; Medieval archaeology.

ENArticle is devoted to summarising the new archaeological andparasitological research data accumulated during the last several years oj research, lite text analyses the living conditions of the inhabitants of the castles in Vilnius, their nutrition and defecation habits, everyday hygiene, the contamination of the environment with parasites, and related problems. It discusses the possibility of identifying endoparasites and ectoparasites in Medieval cultural layers, the subtleties of interpreting the accumulated data, and the importance and perspectives of the results of this research. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51922
Updated:
2018-12-17 13:38:18
Metrics:
Views: 59    Downloads: 19
Export: